Eğitim Bilimleri Lisans Bölümü

(Yeni Öğrenci Alınmamaktadır)

İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 03.08.2010 tarihli onayıyla kurulmuştur. Eğitim Bilimleri Bölümlerinin genel amacı; eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmeye yönelik faaliyetleri yürütmek, eğitim uzmanları ve öğretim elemanları yetiştirmek ve öğretmenlik meslek derslerinin yürütülmesini sağlamaktır.

Bu bağlamda bölümümüzün kuruluş amaçları arasında; lisans ve lisansüstü programlarla ilk ve orta öğretim düzeylerinde görev yapacak öğretmenleri yetiştirmek, ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile diğer eğitim kurumlarındaki yönetici ve öğretmenler için hizmet içi eğitim programları uygulamak, eğitim alanında araştırmalar yapmak, çeşitli fakülte ve bölümlerden mezunlara yönelik temel eğitim derslerinin verilmesini sağlamak ve eğitim uygulamalarına danışmanlık yapmak yer almaktadır.

Prof.Dr. Cihad Demirli
Bölüm Başkanı

İletişim Bilgileri:
cdemirli@ticaret.edu.tr
4440413 / 4645