İstatistik Bölümü

Günümüzde fen ve sosyal bilimlerde sayısal analizlerin önemi oldukça artmıştır. Bu analizlerin yapılabilmesi için güvenilir veriler toplayacak, işleyecek ve istatistiksel teknikler kullanarak analiz yapacak bireylerin yetişmesi önem kazanmıştır. Bu bilinçle kurulan İstatistik Bölümü analitik düşünce yeteneğine sahip bireyler yetiştirerek, bu bireylerin araştırma, inceleme, sorgulama yapabilir ve karar destek sistemlerini kullanabilir hale gelmelerini amaçlar.

İstatistik Bölümde iş ve sosyal yaşamdaki değişimlere uyum sağlayabilen yaratıcı ve istatistiksel yöntemleri bilgisayar destekli olarak başarı ile uygulayan çok yönlü uzman ve araştırmacıların yetiştirilmesi planlanmıştır.

Dört akademik yılın sonunda öğrencilerimiz, öğrendikleri bilgisayar programları yardımıyla, bilgi birikimlerini ve kendi yaratıcılık güçlerini de kullanarak; finans sektöründe ve reel sektörde yer alan birçok kamu ve özel kuruluşta ve araştırma birimlerinde uzman, uzman yardımcısı, orta ve üst kademe yöneticisi gibi görevleri başarı ile yürütebilirler.

Prof. Dr. Ünal Halit Özden
Bölüm Başkanı

İletişim Bilgileri:
uozden@ticaret.edu.tr
444 0 413 /4612