İstatistik Lisans BölümüSon yıllarda dünyada veri sayısı, veri çeşitliliği ve veri akış hızında büyük bir artış olmaya başladı. Günümüzde toplanan veri sayısı o kadar hızlı artmaktadır ki, yapılan araştırmalara göre dünyada toplanan verilerin %90’ı son iki yılda toplanmıştır. Bu veri sayısı, veri çeşitliliği ve veri akış hızı ivmesinin gelecekte de artmaya devam edeceği öngörülmektedir. Buna paralel olarak toplanan verileri analiz ederek bilgiye, bilgiyi de değere (veri geleceğin para birimi olarak veri gösterilmektedir) dönüştürecek insan kaynağına yani istatistikçiye olan ihtiyacı daha da artıracaktır.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun 2016 yılında yaptığı araştırmaya göre gelecek on yıl içinde birçok iş kolunda, iyi düzeyde istatistik bilgisine sahip insan gücüne ihtiyaç duyulacaktır. Aynı araştırmada, gelecekteki en iyi iş fırsatlarının nitel ve nicel veri analizi bilgisine sahip olanlar için olumlu olması beklenmektedir ve yapılan projeksiyona göre istatistikçi istihdamı 2026 yılına kadar %34 aratacağı öngörülmüştür. Bu oran diğer meslek gruplarındaki istihdam artış oranlarına göre oldukça yüksek bir istihdam artış hızıdır.   Amerika Birleşik Devletleri’nde her sene açıklanan “En İyi Meslekler” sıralamasında istatistik mesleğinin her zaman en üst sıralarda, ilk 5’de yer alması gelecekte istatistiğin öneminin daha da artacağının göstergesi olarak algılanmaktadır. Bununla birlikte, World Economic Forum’un “Future of Jobs Report 2018” adlı raporunda 2022 yılına kadar şirketlerin %85’nin büyük veri analitiği (istatistiksel analiz) kullanacağı öngörülmektedir. Yapılan bu araştırmalar; gelecekte istatistik bilen eğitimli insan gücüne daha fazla ihtiyaç duyulacağını göstermektedir. Ayrıca YÖK Kalite Komisyonu, gelecekte istatistik ve matematiğin daha da önem kazanacağının öngörüldüğünü ve bu alanlara ağırlık verilmesi gerektiğini tavsiye etmektedir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümü, Türkiye’deki diğer istatistik bölümleri arasında gerek farklı bilim alanlarını da kapsayan uygulamaya yönelik müfredatı, gerekse mezunlarının iş hayatındaki ve merkezi sınavlardaki başarıları ile kendine önemli bir yer edinmiştir. Bölümün ders müfredatında istatistik, yöneylem araştırması, ekonometri, simülasyon, risk yönetimi, aktüerya alanındaki derslerin yanı sıra, bu bilgileri interdisipliner bir şekilde kullanabilme adına iktisat, işletme, finans, pazarlama, girişimcilik, inovasyon ve sosyoloji gibi alanlara ilişkin dersler de yer almaktadır.

İstatistik Bölümümü kuruluşundan bu yana farklı bilim alanlarında 14 başarılı akademisyen yetiştirmiştir. Bunun yanı sıra mezunların önemli bir kısmı üniversitemizin farklı lisansüstü programlarında öğrenim görmüştür veya görmeye devam etmektedir. Ayrıca mezunların %90 gibi yüksek bir oranı gerek yurt içinde gerek yurt dışında değişik iş kollarındaki önemli ulusal ve uluslararası şirketlerde istihdam edilmektedir. İstatistik bölümü mezunları iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının kamu ve özel sektörde başvurduğu işlere müracaat edebilmektedirler. Bu bağlamda İstatistik bölümü mezunlarının geniş istihdam olanakları vardır ve gelecekte bu olanaklar daha da artacaktır.

Sonuç olarak bölüm seçiminde en önemli 3 unsur (kazanç, istihdam olanağı ve gelecekteki durumu) açısından değerlendirildiğinde İstatistik Bölümü mezunları çok avantajlı durumdadır.
 
 
İletişim Bilgileri

Mail : istatistik@ticaret.edu.tr

Telefon : 444 0 413