Matematik Lisans Bölümü

İstanbul Ticaret Üniversitesi Matematik Bölümü, öğrencilerine ezbercilikten uzak, sorgulayıcı ve araştırmacı düşüncenin hâkim olduğu seçkin bir program sunmayı amaçlar. Matematik lisans programının ilk iki yılında, öğrencilere sağlam bir matematik altyapısı kazandırmak için, matematiğin teorik ve temel dersleri öğretilir. Bu sayede öğrenciler, matematiksel düşünme, düşündüğünü ifade edebilme, analiz ve ispat yapabilme becerisi kazanırlar. Programın sonraki iki yılında ise teorik ve uygulamalı matematik derslerinin yanı sıra, isteyen öğrencilerin bilişim, bankacılık, finans ve ekonomi gibi çeşitli alanlarda doğrudan iş hayatına atılabilmeleri veya matematiğin yanında iktisattan mühendisliğe uzanan farklı disiplinlerde akademik kariyerlerine devam edebilmeleri için gerekli olan seçmeli dersleri alabilme imkânı tanınmaktadır.

Matematik lisans programında okuyan öğrenciler eğitimleri esnasında üniversitemizdeki çeşitli programlarla yandal ve çift anadal yapabilme olanaklarına sahiptirler.  Diğer yandan, yapılan çeşitli Erasmus öğrenci değişim anlaşmaları çerçevesinde, öğrenciler lisans eğitimleri esnasında yurtdışı tecrübesi de kazanabilmektedirler. Öğrencilerden gelen istekler doğrultusunda, farklı Avrupa üniversiteleri ile de yeni anlaşmalar yapılabilmektedir. Ayrıca, mezuniyet sonrası  öğrencilerimiz kariyerlerini matematik alanında devam ettirmek istemeleri halinde Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programlarımız da mevcuttur.

Matematik Bölümü bünyesinde 3 profesör, 1 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi bulundurmaktadır.  Tüm dersler bu kadro ve gerektiğinde misafir öğretim üyeleri tarafından titizlikle verilmektedir. 25 kişiyi aşmayan sınıflarda eğitim veren matematik bölümü, derslerde öğretim üyesiyle doğrudan iletişimde bulunma imkânı sağlamakta ve öğrencilerini maksimum akademik potansiyellerine erişebilmeleri yönünde teşvik edici ve destekleyici bir eğitim anlayışına sahiptir. Öğretim üyelerimiz Science Citation Index (SCI) ve Science Citation Index Expanded (SCI-E) tarafından taranan dergilerde yayın yaparak matematiğin farklı alanlarına uluslararası düzeyde katkılar sağlamaktadırlar.

Prof. Dr. Necip Şimşek
Matematik Bölüm Başkanı


Matematik Bölümü Broşürü için tıklayınız