Matematik

2001 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Matematik Bölümü’nün temel misyonu, modern eğitim yaklaşımlarını benimseyip Fen-Edebiyat, Ticari Bilimler ile  Mühendislik ve Tasarım Fakültesi öğrencilerine  yüksek standartta matematik  eğitimi vererek, üniversiteye ve topluma hizmet etmektir. 2004-2005  öğretim yılında Lisans programına öğrenci alan ve ilk mezunlarını 2008 yılında veren Matematik Bölümü, diğer taraftan yeni başarılı öğrencileri bünyesine katmaya devam etmiştir. Lisans programı yanında, Yüksek Lisans ve Doktora’yı kapsayan lisansüstü programlarımız, 2011 yılında öğretime başlamıştır. Temel ilkesi, öğrenci bakışından sıyrılıp bağımsız araştırmacılar haline gelen ve alanlarındaki çalışmaları en ön saflarda yürüten bilim insanları yetiştirmek olan programımız, ilk Yüksek Lisans mezunlarını 2013 yılında vermiştir. Mezun öğrencilerimizin lisansüstü eğitim, öğretmenlik, sigortacılık, bankacılık ve diğer sektörleri iş sahası edinip başarıyı yakalamaları sevinç kaynağımızdır. Bu bağlamda şimdiye kadar Matematik Bölümü’nde hizmet vermiş olan tüm değerli meslektaşlarıma teşekkür ederim.

Bundan sonraki hedefimiz, öğrencilerimizin bizi mutlu eden başarılarını yenilikçi çalışmalarla devamlı kılmaktır. Başarılarına şahit olduğumuz öğrencilerimizin yanısıra, uluslararası ve ulusal düzeyde kendini ispatlamış bir akademik kadro ile çalışıyor olmak bizim en güçlü yönümüzü oluşturmaktadır.

Sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlarla karşılık veren ve öğrenci merkezli  hizmeti ilke  edinen bölümümüzde  7 Profesör, 2 Doçent ve  2 Araştırma Görevlisi  mevcuttur. Matematik Bölümü olarak; heyecan dolu, pragmatik ve destekleyici bir ortam oluşturarak  ezbercilikten uzak,  sorgulayıcı, araştırmacı, analitik düşünme becerisine, evrensel ölçütlere uygun bir bilim anlayışına ve etik değerlere sahip öğrenci yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Bölümümüz hakkında daha fazla bilgi edinmek için hali hazırda geliştirilmekte olan web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Prof. Dr. İsmail Kömbe
Matematik Bölüm Başkanı