Psikoloji (İngilizce Destekli) Lisans Bölümü

Akademik ve uygulamalı bir disiplin olan psikoloji, doğa bilimlerinden sosyal bilimlere kadar uzanan pozitif bir bilimdir. Psikoloji, bilişsel/zihinsel süreçlerin, tutum ve davranışların, ruhsal ve duygusal durum ve bozuklukların bilimsel yöntemlerle incelenmesi, tanımlanması, açıklanması ve yordanması üzerine odaklanır. Temel psikolojinin çalışma konuları arasında, mikro düzeyden-makro düzeye doğru, nörolojik süreçlere, duyum ve algı, dikkat, bellek, zekâ, biliş, duygu, kişilik, benlik, tutum-davranış, grup dinamikleri ve kültürel süreçler temel başlıkları yer almaktadır.

Gündelik yaşamımızla iç içe olan psikoloji eğitimi son derece ilgi çekicidir. Psikoloji eğitimi bize kendimizi ve çevremizdekileri daha iyi ve kabullenici bir değerlendirme fırsatı da sunar. 

Bölümümüzü ön plana çıkaran özelliklerden biri her düzeyde “ulaşılabilirlik” ilkesi ile çalışmasıdır.  Bölümümüzün en belirleyici özelliği ise, kuramsal altyapı ile birlikte uygulamaya önem vermesidir. “Öğrenirken yaşa ve yaşarken öğren” ilkesi ile kamu ve özel kurumlarda zorunlu stajlarla öğrencilerimiz, teorik bilgilerini iş yaşamı ile birleştirme olanağına sahip olmaktadırlar. 

Üniversitemizi diğer üniversiteler arasında öne çıkaran en önemli özelliği, Türkiye’nin en büyük ticari örgütü olan İstanbul Ticaret Odası ile organik bağının olmasıdır. Bu bağ, üniversitemiz mezunlarını iş olanağı açısından avantajlı duruma getirmektedir.


Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Rüstem Aşkın