Psikoloji Bölümü

Akademik ve uygulamalı bir disiplin olan psikoloji, bir ucu doğa bilimlerine diğer ucu sosyal bilimlere uzanan pozitif bir bilim olarak tanımlanmaktadır. Psikoloji; bilişsel/zihinsel süreçlerin, tutum ve davranışların, ruhsal ve duygusal durum ve bozuklukların bilimsel yöntemlerle incelenmesi, tanımlanması, açıklanması ve tahmini üzerine odaklanır. Temel psikoloji çalışma konuları arasında, mikro düzeyden-makro düzeye doğru, nörolojik süreçler, duyum ve algı, dikkat, bellek, zekâ, biliş, duygu, kişilik, benlik, tutum-davranış, grup dinamikleri ve kültürel süreçler temel başlıkları yer almaktadır.
 
Doğa ve sosyal bilimler yelpazesinde olan psikoloji eğitimi zor olmakla birlikte çok eğlencelidir.  Bu eğitimi alan kişiler kendilerini ve başkalarını daha iyi tanıma olanağına sahip olmalarından dolayı farklı iş alanlarında çalışma olanaklarına sahip olmaktadırlar.
 
Bölümümüzü ön plana çıkaran özelliklerden biri her düzeyde (örn. Akademik, idari ve bunlar gibi.) “ulaşılabilirlik” ilkesini benimsemesidir. Bölümümüzün en belirleyici özelliği ise, kuramsal altyapı ile birlikte uygulamaya önem vermesidir. “Öğrenirken yaşa ve yaşarken öğren” ilkesi ile kamu ve özel kurumlarda zorunlu stajlarla öğrencilerimiz, teorik bilgilerini iş yaşamı ile birleştirme olanağına sahip olmaktadırlar. Üniversitemizin diğer üniversitelerden bir farkı da Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olan İTO ile organik bağının olmasıdır. Bu da  üniversitemiz bölümlerin sahip olduğu potansiyellerini oldukça kuvvetlendirmektedir. 

Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ela Arı