Akademik Kadro

Prof. Dr. Oya Dağlar Macar
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğlu
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mim Kemal Öke
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. İlke Civelekoğlu
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşem Biriz Karaçay
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayfer Genç Yılmaz
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin ASAL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Başak ÖZORAL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Araş. Gör. Mehtap Ergünöz
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Okan Gülbak
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Araştırma Görevlisi