Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin ASAL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mim Kemal Öke
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Oya Dağlar Macar
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. İlke Civelekoğlu
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Zeyneb Çağlıyan İçener
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşem Biriz Karaçay
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayfer Genç Yılmaz
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Başak ÖZORAL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Okan Gülbak
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğretim Görevlisi

Araş. Gör. Murat Yiğit
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Araştırma Görevlisi

Araş. Gör. Dilara Şensivas
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Araştırma Görevlisi