Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Anti demokratik siyasi rejimlerin ve dışarıya kapalı ekonomik sistemlerin sayısının gittikçe azalması, iletişim ve ulaşım imkan ve araçlarının müthiş bir hızla gelişmesi dünyanın daha önce eşi benzeri görülmedik ölçüde globalleşmesine yol açıyor. Globalleşme, çoğu zaman sanıldığının tersine, sadece ekonomik faaliyetler alanında değil, siyasette, kültürde ve sanatta da vuku buluyor. Mesafeler kısalıyor. Herkes ve her yer kolayca ulaşılabilecek hale geliyor. Yerel standartlar evriliyor ve uluslararası boyutlar kazanıyor. Kültürler derin karşılıklı etkileşimlere giriyor, melezleşiyor ve ölçeğini büyütüyor. Dünyanın her hangi bir yerinde ortaya çıkan bir ürün, bir kültür eseri, bir fikir süratle başka yerlere intikal ediyor. Şirketler artık sadece iç pazarları değil bütün dünyayı gözeten ekonomik planlamalar yapıyor. Ülkelerde yaşanan özellikle insan haklarıyla ilgili sorunlar derhal dünya meselelerine dönüşüyor. Başka devletlerin ve uluslararası kuruluşların da ilgisini çekiyor ve endişe veya müdahale konusu oluyor. Küreselleşme sivil toplum kuruluşlarına da yeni boyutlar ekliyor. Kamu otoritesi kullanmayan ama büyük itibara ve sınır aşan insan gücü desteğine sahip uluslararası sivil toplum kuruluşları insan haklarından çevre sorunlarına kadar birçok alanda bazen adeta devletlerle yarışırcasına etkin ve etkili oluyor. Kısaca, içinde yaşadığımız dönemde dünya her gün her bakımdan gitgide daha fazla uluslararası bir görünüme bürünüyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü globalleşmenin otaya çıkardığı sorulara ve sorunlara cevap verebilecek, imkanlar ve fırsatlardan yararlanabilecek vizyona ve donanıma sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlıyor. Öğrencilerini yerelle sınırlı kalmayıp globale ulaşmaya dayanan bir bakışa ulaştırmaya ve bunun için gerekli ekonomi, siyaset, hukuk, kültür, dil bilgisiyle donatmaya yönelik bir eğitim gerçekleştiriyor. Bu çerçevede hem bir dünya şehri ve Türkiye’nin iktisadi, ticari, kültürel merkezi olan İstanbul’un imkan ve avantajlarından hem de dünyanın en eski ve en güçlü ticaret odalarından olan İstanbul Ticaret Odası'nın birikim ve bağlantılarından yararlanmak suretiyle alanında iddialı bir bölüm olarak yoluna devam ediyor.

Prof. Dr. Oya DAĞLAR MACAR 
Bölüm Başkanı

İletişim Bilgileri:
oyadr@ticaret.edu.tr
444 0 413 /4383