Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce Destekli) Lisans Bölümü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü küresel bakış açısına sahip, disiplinler arası ve analitik düşünebilen, kaliteli farklılıkta mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda bölümümüz öğrencilerine yönelik, ekonomi, siyaset, uluslararası ilişkiler, hukuk, evrensel kültür ve yabancı dil bilgisiyle donatılmış bir eğitim gerçekleştirilmektedir. Bölümümüz bünyesinde yer alan öğretim üyelerimiz disiplinler arası çalışmalara hâkim, güncel ekonomik ve siyasal gelişmeleri yakından takip eden, alanlarında önemli akademik tecrübe ve yetkinliğe sahip isimlerden oluşmaktadır. 

Öğrencilerimiz, ilk iki yıl ağırlıklı olarak siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, bilim felsefesi ve ekonominin temel olgu ve kavramlarını, Türkçe ve İngilizce derslerle içselleştirmekte, üçüncü yıldan itibaren uzmanlaşmak istedikleri alt disiplinlere yönelik oldukça geniş bir seçmeli ders havuzundan faydalanabilmektedir. Söz konusu seçmeli derslere ek olarak öğrencilerimiz, dördüncü yıl gerçekleşen mesleki seminer ve bitirme projesi çalışmaları ile mezuniyet öncesi uygulama alanlarına ilişkin tecrübe edinebilmektedir. Öğrencilerimizin sosyal ve entelektüel gelişimine yönelik bölüm seminerleri, çalışma toplantıları ve öğrenci topluluğu faaliyetleri akademik yıl içerisinde yoğun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümümüz, dünyanın en güçlü ticaret odalarından birisi olan İstanbul Ticaret Odası'nın bilgi birikimi ve tecrübesinden yararlanmak suretiyle, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde alanında iddialı bir bölüm olarak yoluna devam etmektedir.


Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin ASAL
Bölüm Başkanı 

İletişim Bilgileri:
uyasal@ticaret.edu.tr
444 0 413 /4730