Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Etkinlik


Akademisyenimizden Yeni Kitap

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mim Kemal Öke’nin yeni romanı “Engel – Bir Emir Timur Hikayesi” okuyucuları ile buluştu.

Timur İmparatorluğu’nun kurucusu olan meşhur Türk ve Moğol hükümdar: Timurlenk, yani “Aksak Timur”… Düzenlediği seferlerle bugünkü Orta Asya, Rusya, İran, Hindistan, Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Irak ve Suriye’yi kapsayan toprakları ele geçirdi. Cengiz Han’ı örnek aldı kendine ve onun yolunda giderek büyük bir imparatorluk kurdu. Ancak Timur’u bizim tarihimizde önemli kılan asıl mesele, 1402’de yapılan Ankara Savaşı’nda Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid’i mağlup edip esir alması olmuştu. Osmanlı’yı on bir yıllık bir iktidar boşluğuna götüren bu yenilginin müsebbibi olarak Timur pek de sevilmez bizim tarih anlatımızda. Oysa, Turan’dan Anadolu’ya döneminin en büyük imparatorluğunu kurmuş bir deha olan Timurlenk’e insani tarafıyla pek yaklaşılmadı; engeli, hayatını, karakterini ve savaşlarını nasıl etkiledi, pek düşünülmedi.

Şimdi, bu romanda ise bambaşka bir Timur çıkıyor karşımıza. Mim Kemâl Öke, bu tarihsel kahramanın derinlerine inerek onun asıl engeline, nefsini alt etmeye çalışan ve sevilmeye ihtiyaç duyan insan yönüne değiniyor. Ve Timurlenk, unutulmaz bir roman kahramanı olarak ete kemiğe bürünüyor.


Büyükelçiler Konuşuyor Konferans Serisi- III

Akademisyenimizden Yeni Kitap


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin ASAL’ın, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisansüstü öğrencileriyle birlikte hazırladığı “Türk Modernleşmesinde Devlet, Toplum ve Ekonomi” adlı kitap Nobel Akademik yayıncılık tarafından yayımlandı. 

Kitap, Türk Siyasal Hayatına alışılmış bir yöntemin ötesinde yaklaşarak devlet, toplum ve ekonomi ilişkilerini bir bütün halinde ele almaktadır. 19. Yüzyıl’dan 21. Yüzyıl’ın başına değin Türk Modernleşmesinin kırılma noktalarını; politik değişim ve toplumsal süreklilik olguları üzerinden ele alan eser, Türkiye’de siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin inceleme kaynağı niteliğindedir. 

Türk Modernleşmesinin kronolojik bir çizgide ele alındığı eserde, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinde inşa edilen kurum ve kuralların felsefi arka planı bölümler halinde analiz ediliyor.

Kitaptaki Konu Başlıkları;
 • Bir Osmanlı Uzlaşısı: Sened-i İttifak
 • En Uzun Yüzyılın Kırılma Noktası: Tanzimat Dönemi
 • En Uzun Yüzyılda Bir Yeni Dönem: Islahat Fermanı
 • Osmanlı’nın İlk Anayasası: Kanun-i Esasi
 • Modern Ulus Devletin Doğuşuyla Türkiye’nin Ulus Devlet Oluşumuna Giden Yol ve Kurtuluş Savaşının Etkisi
 • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu: 1921 Anayasası
 • 1923 İzmir İktisat Kongresi ve Kalkınma Planları
 • Cumhuriyetin İlk Anayasası: 1924
 • Cumhuriyet ile Beraber Kurulan Halk İdaresinin Doğal Bir Sonucu: Çok Partili Hayata Geçiş
 • Demokrat Parti İktidarı, 1960 Darbesi ve Yassıada Yargılamaları
 • 1961 Anayasası ve Getirdiği Yenilikler
 • 12 Eylül sonrası Türk Siyasetinin Dönüşümü: Turgut Özal Dönemi
 • Türkiye’de Kentleşme: Nedenleri ve Süreçleri

Kitaba erişim için Nobel yayınevi linki;


Büyükelçiler Konuşuyor Konferans Serisi- IIDr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin Asal TRT World Strait Talk Programında ABD Başkanlık Seçimlerini DeğerlendirdiPanel: 100. Yılında 23 Nisan 1920: Tarihi, Hukuki, Siyasi ve Kültürel Açıdan Değerlendirmeler
Prof. Dr. Oya Dağlar Macar, Tarihsel Süreçte Salgın Hastalıkların Siyasal ve Toplumsal İzdüşümleriProf. Dr. Umut Türkşen, Covid-19’un Uluslararası İlişkiler ve Hukuka EtkileriOrtadoğu Ülkelerinde Koronavirüs Mücadelesi: İran ve Körfez Ülkeleri Üzerinden Bir Değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin Asal

İngilizce Afrika Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler lisansüstü öğrencimiz Billy Agwanda ve Nyaburi Nyadera ile birlikte kaleme aldığımız “Cameroon and the Anglophone Crisis” adlı bilimsel çalışmamız, uluslararası saygın yayınevlerinden The Springer - Palgrave Encyclopedia of Peace and Conflict Studies’de ansiklopedi bölümü olarak yayımlandı. Yayına ait link ve görseli aşağıda yer almaktadır. 

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-030-11795-5_115-1 
Prof. Dr. Mim Kemal Öke’nin “Biat: Bir Turgut Reis Hikayesi” İsimli Romanı Yayımlandı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyenlerimizden Prof. Dr. Mim Kemal Öke’nin Biat isimli romanı Turkuvaz Kitap tarafından yayımlandı. Destan ve roman türleri arasında bağ kuran Prof. Dr. Mim Kemal Öke, “kahramanım” dediği Turgut Reis’e vefa borcunu Biat ile ödüyor.


BİAT

“…Romanın dünyası, boşluklar ve eksikliklerle tanımlanan, ‘amaçların ve yolların’ önceden verilmiş olmadığı bir dünyadır…” diyordu Georg Lukacs Roman Kuramı’nın önsözünde. Başka bir ifadeyle, destanlar toplumda tamamlanmış hayatın bütünselliğine biçim verirken; romanlar bireylerde gizlenmiş bütünselliği açığa çıkarıp onu yeniden inşa ederler.

16.yy Osmanlı İmparatorluğu’nun üç kıtaya hükmedişini ve Akdeniz’deki seyrini destansı bir dille aktaran Öke, tüm hayatı denizlerde kahramanlıklarla geçen imparatorlara biat etmeyen Turgut Reis’in, aşka biat edişini konu ediniyor. Prof. Öke, okuyucularını çağlar arası destansı bir yolculuğa çıkarırken, aynı zamanda, Turgut Reis vasıtasıyla 16.yy’de bir levendin aşkı nasıl yaşadığını görmeye ve anlamaya davet ediyor. 
Prof. Dr. Mim Kemal Öke’nin Dr. Öğr. Üyesi Hanefi Yazıcı ile Editörlüğünü Yaptığı “Ultra-Nationalist Policies of Trump and Reflections in the World” İsimli Kitabı Yayımlandı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyenlerimizden Prof. Dr. Mim Kemal Öke ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Hanefi Yazıcı’nın editörlüğünü yaptığı, “Ultra-Nationalist Policies of Trump and Reflections in the World” isimli kitabı Peter Lang Yayıncılık tarafından yayımlandı. 


Donald Trump yönetiminin ‘yeniden büyük Amerika’ kavramını derinlemesine ele çalışma; Trump yönetiminin ABD dış politikasını, aşırı milliyetçi olarak tanımlanan uygulamalarını bir taraftan Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve NATO gibi aktörler düzeyinde; diğer tarafta Ortadoğu ve Yakındoğu gibi bölgeler üzerindeki yansımalarını tüm boyutlarıyla ele almaktadır. Siyaset Bilimi uzmanları tarafından, öngörülebilirliği oldukça güç olarak değerlendirilen Trump yönetiminden beklentiler ve tahminler ortaya konularak durum analizi yapılan bu çalışmanın, hem bölgesel ve küresel olayların oldukça hızlı gelişip kompleksleştiği bu dönemi aydınlatmak; hem de Trump’ın Amerikan dış politikasını anlamak için kılavuz niteliğinde bir rehber olacağı öngörülmektedir.


"Covid-19'un Uluslararası İlişkiler ve Hukuka Etkileri"- Söyleşi Programı-1 (24.04.2020)
100. Yılında 23 Nisan 1920: Tarihi, Hukuki, Siyasi ve Kültürel Açıdan Değerlendirmeler (23.04.2020)


Grup Başkanlarıyla Açık Oturum (24.02.2020  )


Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin ASAL

Al Jazeera Channel Röportajı (21.02.2020)

Türkiye – Libya İlişkileri ve ilişkili uluslararası güncel gelişmeler Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin ASAL tarafından Al Jazeera Channel’da değerlendirildi. Al Jazeera Channel’ın Üniversitemize gelerek yaptığı çekimler, 17 Şubat günü Al Jazeera Channel’da yayınlanmış ve aşağıdaki Youtube linkinde de kalıcı hale gelmiştir.


Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Üniversitemizde (18.02.2020)

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde yeni bir konferans dizisi başlıyor. Aylık olarak planlanan konferanslarda çeşitli ülkelerin büyükelçileri üniversitede konferans verecek. Konferans serisinin ilk konuğu ise Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadovic olacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde başlatılan "Büyükelçiler Konuşuyor Konferans Serisi"nin ilk etkinliğinde Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bekir Sadovic Bosna Hersek Türkiye ilişkilerini, Bosna Hersek halkının Türkiye'ye bakışını ve iki ülke arasındaki tarihi bağları anlatacak. Konferans 18 Şubat 2020 Salı günü 14.00'da üniversitenin Sütlüce Kampüsü'nde yapılacak.Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin ASAL (24-31 Ocak 2020)

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin ASAL, Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından 30-31 Ocak 2020 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecek olan “The Rise of Populisms” başlıklı uluslararası sempozyuma “The Political Economy of Rising Populism: Protectionism versus Multilateralism” başlıklı bilimsel tebliği ile katılacaktır. Söz konusu tebliğde, 2008 küresel ekonomik ve finansal krizinin ardından kamu kaynaklarının daralması ve refah toplumunun düşüşü ile birlikte yükselişe geçen popülizmin, dış ticaret politikalarında korumacılığı arttırması ve bu artışın karşısında özellikle G20 ülkelerinin çok taraflı ticaret sistemini etkin tutma çabaları arasındaki mücadele alanları incelenmektedir. Tebliğ özeti kabul edilen Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin ASAL’ın tam metin editörlü kitap bölümü çalışması ise SAGE veya Routledge yayınevi tarafından yayınlanacaktır. 

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin ASAL (17-24 Ocak 2020)

Davos Dünya Ekonomik Forumu 2020 

Ekotürk TV Canlı Yayını

21-24 Ocak 2020 tarihleri arasında bu yıl 50.’si gerçekleşen Davos Dünya Ekonomik Forumu toplantıları Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin ASAL tarafından 22 Ocak 2020, Çarşamba günü Ekotürk TV Son Seans Programı canlı yayınında değerlendirildi.


Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin ASAL (10-17 Ocak 2020)

Al Jazeera Channel Röportajı

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sn. Vladimir Putin’in 08 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen Türkiye ziyareti ve Türk Akım Projesinin açılış toplantısı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin ASAL tarafından Al Jazeera Channel’da değerlendirildi. Al Jazeera Channel’ın Üniversitemize gelerek yaptığı çekimler, ziyaret günü Al Jazeera Channel’da yayınlanmış ve aşağıdaki Youtube linkinde de kalıcı hale gelmiştir.

Intell4.com Röportajı

Geçtiğimiz hafta ABD ve İran arasında yaşanan gerilim ve söz konusu gerilimin bölgesel ve küresel siyasete yansımaları Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin ASAL tarafından www.intell4.com da ‘ABD Irak’ta vekalet savaşını nasıl yürütecek?’ başlığı ile gerçekleştirilen röportaj olarak yayınlandı.

Ropörtaja ulaşmak için tıklayınız.

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin Asal (01-06 Aralık 2019)

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gözde Sunal ile birlikte kaleme aldığımız “Disiplinler Arası Bir Çözümleme Aracı Olarak Sinema ve Politika: Derviş Zaim’in Gölgeler ve Suretlerinde Türk ve Rum Olmak” başlıklı bilimsel makale Academic Resource Index, Scientific Indexing Services, Eurasian Scientific Journal Index ve SOBIAD Indeskleri tarafından taranan, uluslararası hakemli dergi statüsündeki Social Sciences Research Journal’ın Aralık 2019 sayısında yayımlanmıştır. Söz konusu makalede disiplinler arası bir inceleme aracı olarak ele alınan sinema ve politika ilişkisi, politik çözümleme metodolojisi kapsamında analiz edilmektedir. Derviş Zaim sinematografisini Gölgeler ve Suretler filmi üzerinden analiz eden çalışma, siyaset felsefesi ve sinema ilişkisini çalışmanın temel sacayağı olarak nitelendirmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin Asal (22-28 Kasım 2019)

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin ortakları arasında yer aldığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ''FORESIGHT-Future Oriented Education for Students Incorporating GSC in Highpaced Times'' isimli proje kapsamında, 25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Hollanda Fontys Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Belçika, Macaristan, İspanya ve Türkiye’den Üniversitemizin yer aldığı proje çerçevesinde, eğiticinin eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitimler çerçevesinde öğrencilere yönelik oluşturulan alternatif öğretme metotları, gelecek tasarımı ve modellemeleri üzerine 5 gün boyunca atölye ve grup çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Projenin bir sonraki bölümü Belçika ve İspanya’da yapılacak çalışmalarla 2020 yılı boyunca devam edecektir. Proje çalışmalarına ait görseller ekte bilgilerinize arz edilmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin ASAL

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin ASAL, Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından 30-31 Ocak 2020 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecek olan “The Rise of Populisms” başlıklı uluslararası sempozyuma “The Political Economy of Rising Populism: Protectionism versus Multilateralism” başlıklı bilimsel tebliği ile katılacaktır. Söz konusu tebliğde, 2008 küresel ekonomik ve finansal krizinin ardından kamu kaynaklarının daralması ve refah toplumunun düşüşü ile birlikte yükselişe geçen popülizmin, dış ticaret politikalarında korumacılığı arttırması ve bu artışın karşısında özellikle G20 ülkelerinin çok taraflı ticaret sistemini etkin tutma çabaları arasındaki mücadele alanları incelenmektedir. Tebliğ özeti kabul edilen Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin ASAL’ın tam metin editörlü kitap bölümü çalışması ise SAGE veya Routledge yayınevi tarafından yayınlanacaktır. 

Prof. Dr. Oya Dağlar Macar

Soljenitsin Vakfı (A. Solzhenitsyn House of Russia abroad) tarafından Rusya’da basılan, editörlüğünü, V.A. Moskvin, V.İ. Petroçenko, T. Olcay, M.Yu. Sorokona’nın yaptığı,  Türkiye’de Beyaz Rus Göçü 100. Yılında (1919-2019) isimli kitapta, Prof. Dr. Oya Dağlar Macar’a ait ”Mütareke Döneminde İstanbul’daki Rus Mültecilere Yapılan Yardımlar ve Rus Mültecilerin Sağlık Sorunları” (Dayatelnost po okazaniyu pomoşçi beloemigrantam i reşenie problem sanitarno-zdravoohranitelnogo haraktera) başlığı ile bir bölüm yer almaktadır. Kitabın ISBN numarası: 978-5-206-01004-6 ‘dır. Kitabın tanıtımı Soljenitsin Vakfı tarafından 16 Kasım 2019 tarihinde "Türkiye'ye Göç Haftası" etkinliğinde yapılmıştır. Kitaba ait kapak görseli ekte yer almaktadır. 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşem Biriz Karaçay

Dr. Öğr. Üyesi Ayşem Biriz Karaçay MGIMO ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı tarafından 5-6 Aralık 2019'da Moskova'da düzenlenen "Migration Bridges in Euraisa: New Approaches to the Formation of Migration Policy on Behalf of the Sustainable Development - XI International Scientific and Practical Forum" konulu forumda hem tartışmacı hem de katılımcı olarak yer almıştır. Dr. Öğr. Üyesi Ayşem Biriz Karaçay’ın sunum yaptığı makalesinin konusu ise, “A Critical Analysis of Neorealist Approach: The Role of Migrant Communities in Turkish-Russian Relations”’dır.


Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Etkinliği 


Dr. Öğr. Üyesi Ayşem Biriz Karaçay

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü paydaşlığında, bölüm öğretim üyelerinden Dr. Ayşem Biriz Karaçay’ın, MiReKoc ve Koç Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği “Türkiye'nin Göç Siyaseti: Politika, Siyaset ve Uyum” konulu konferans Koç Üniversitesi Anadolu Araştırmaları Merkezi (ANAMED) Binasında gerçekleşti. 

Konferansın panellerinde, Türkiye'nin göç politikaları, uyum ve sınır konularını ele alındı, yeni araştırma bulguları akademisyenler tarafından, izleyicilerin de katılımıyla tartışıldı. Konferans üç oturumdan oluştu. “Göç Siyaseti ve Türkiye” başlıklı ilk oturumda Türkiye’nin göç politikaları değerlendirildi. Oturuma Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden (MiReKoc) Prof. Dr. Ahmet İçduygu başkanlık etti. Galatasaray Üniversitesi’nden Doç. Dr. Didem Danış ve Özyeğin Üniversitesi’nden Doç. Dr. Deniz Sert, “Türkiye’de Suriyeliler ve ‘Krizsiz’ bir Söylem” başlıklı sunumlarını,   Bilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Saime Özçürümez‘in “Göç Yönetişimi, Kitlesel Akınlar ve Toplumsal Bütünleşme: Kuramlar ve Uygulamalar Açısından Türkiye” ve Yaşar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayselin Yıldız‘ın “Farklılaşmış Entegrasyon Modeli: Türkiye’nin Sınır Yönetimi Uygulamalarında AB Uyumu” başlıklı sunumları takip etti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayhan Kaya‘nın moderatörlüğündeki “Uyum ve Türkiye” başlıklı ikinci oturumda Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Dr. Fulya Memişoğlu, “Yerel Siyaset ve Göçün Yönetişimi: İstanbul’daki Suriyeli Sığınmacılar” başlıklı sunumunda mültecilerin entegrasyonu konusunda Sultanbeyli ve Şişli belediyelerinin çalışmalarından bahsetti. Daha sonra Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Dr. Kadir Onur Unutulmaz “Suriyelilerin Uyumunda Bugün ve Yarın: Algıların Dönüşümü ve Yönetimi” ve Koç Üniversitesi’nden Dr. Ayşen Üstübici “Türkiye’de Siyasi Partilerin Göç Söylemleri ve Göçmen Karşıtı Popülizmin Sınırları” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Oturum, Prof. Dr. Ayhan Kaya, “Uyum Alanında Devlet Aktörleri, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolleri” başlıklı sunumuyla tamamlandı.

Başkanlığını University of Neuchâtel’den Dr. İbrahim Soysüren‘in yaptığı “Sınırlar ve Türkiye” başlıklı üçüncü oturumda İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Dr. Ayşem Biriz Karaçay, “Sınır-Ülkesi Türkiye’nin Sınır Politikaları” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Koç Üniversitesi’nden Sibel Karadağ, “Ege Denizi’nde Sınır Pratikleri ve Failler” başlıklı sunumunda sınırı mikro iktidar ilişkileri üzerinden değerlendirirken, York Üniversitesi’nden Dr. Özgün Topak ise “Biyopolitik Sınır Olarak “Sıcak Nokta” (Hotspot): Midilli Adası’nda Şiddet, Bekleme ve Gözetim” başlıklı sunumunda, “biyopolitik şiddeti alan verileriyle değerlendirdi. Oturumun ve panelin kapanışını ise, oturum başkanı Dr. İbrahim Soysüren, “Türkiye, Fransa ve İsviçre’de Yabancıların Sınırdışı Edilmesi. Karşılaştırmalı Bir Sosyoloji için Notlar” başlıklı sunumunda sınırdışı ve geri gönderilme kavramları üzerinde durarak gerçekleştirdi.
Türkiye’nin Göç Siyaseti: Sınırlar ve Uyum Etkinliği (16.12.2019)

16 Aralık Pazartesi günü Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) evsahipliğinde, İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, MiReKoc ve Koç Üniversitesi işbirliğiyle Türkiye'nin göç siyasetinin ele alındığı konferans düzenlenecektir. Konferansın panellerinde, Türkiye'nin göç politikaları, uyum ve sınır konularını ele alan yeni araştırma bulguları akademisyenler tarafından sunulacak ve tartışılacaktır.
Nitelikli Bilimsel Araştırma, Yöntem ve Uygulamaları Serisinin İlki Gerçekleştirildi (05.12.2019)

Üniversitemiz Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün 2019-2020 Akademik Yılı içerisinde başlatmış olduğu ‘Nitelikli Bilimsel Araştırma, Yöntem ve Uygulamaları Serisi'nin ilkinde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yürütülmüş olan ‘Kamu Hizmetleri Motivasyon Kuramı Çerçevesinde Vali Recep Yazıcıoğlu’nun Mülki İdare Amirliği Dönemi Üzerine Bir İnceleme’ başlıklı Doktora tezi, Trakya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Emre Akcagündüz tarafından sunulmuştur.

Üniversitemiz lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen etkinlik, akademisyenlerimiz ve idari personelimizin de katılımları ile kapsayıcı bir görünüm kazanmıştır. Tez yazarı Dr. Akcagündüz tarafından yapılan sunumda, Sosyal Bilimler alanında bir Doktora tezinin yazılma sürecinde araştırma yöntemi, modeli ve örneklem geliştirme aşamaları, bu konuda öne çıkan kantitatif ölçme teknikleri ve söz konusu tekniklerin tez örneklemi olan Rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu’nun kamu yönetimindeki uygulamaları üzerinden katılımcılara aktarımı yapılmıştır.