Devam Eden Projeler

  • Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU, Proje Koordinatör Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin ASAL, Çin’in Küresel Yükselişinin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Üzerindeki Etkisi: Çok Boyutlu ve Disiplinlerarası Bir İnceleme, Çin Halk Cumhuriyeti ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Ekonomi Politik İlişki Biçiminin Analizi, YAPKO Projesi, 16.03.2020 - 16.01.2021