2018-2019 Akdemik Yılı Bahar Dönemi Misafir Öğretim Elemanları

Unvanı, Adı Soyadı Kurum Verdiği Ders Bölüm
Doç. Dr. Murat Ertan Kardeş 40/a
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü
Felsefe Tarihi 2 Sosyoloji
Doç. Dr. Murat Ertan Kardeş 40/a
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü
Çağdaş Felsefe Akımları Sosyoloji
Prof. Dr. Yücel Yüksel 40/a
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü
Mantık 2 Sosyoloji
Doç. Dr. Sercan Gürler 40/a
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuk Bölümü
Hukuk ve Suç Sosyolojisi Sosyoloji
Dr. Öğr. Üyesi Evra Çetin 40/a
Okan Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Bölümü
Anayasa Hukuku ve Kurumları Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Prof. Dr. Sevim Cesur 40/a
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Sosyal Psikoloji Seçme Konular Psikoloji
Prof. Dr. Gökhan Malkoç 40/a
Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Research Methods in Psychology I Psikoloji
 
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Uysal Cantürk 40/a
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Psikoloji Okumaları Psikoloji
Doç. Dr. İlkay Demir 40/a
İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Gelişim Psikolojisi 2 Psikoloji
Dr. Öğr. Üyesi Melda Keçeci 40/a
İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Industrial and Organizational Psychology Psikoloji
Öğr. Gör. Neslihan Sayraç 40/a
Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Sosyal Hizmetler Bölümü
Sosyal Psikolojide Seçme Konular Psikoloji
Uzm. Öğr. Gör. Rahel Layıktez 31. madde Sağlık Psikolojisi Psikoloji
Uzm. Öğr. Gör. Duygu Buğa 31. madde Adli Psikolojide Güncel Konular Psikoloji
Uzm. Öğr. Gör. Duygu Buğa 31. madde Mesleki Etik Psikoloji
Uzm. Öğr. Gör. Duygu Buğa 31. madde Saldırganlık ve Şiddet Psikoloji