İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu

Müge Tokman

İngilizce Hazırlık Program Koordinatörü (V)

Genel Bilgi

  • İngilizce Hazırlık Programımız “Pearson Assured” Ulusararası Kalite Akreditasyonuna sahiptir.
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMIMIZIN AMACI
 
Üniversitemizin İngilizce Hazırlık Programı’nda verilen eğitim-öğretimin amacı; öğrencilerimize kayıtlı oldukları lisans programlarının ön gördüğü İngilizce ders ve diğer öğrenme etkinliklerini takip edebilme, kendi bölümleriyle ilgili alanyazınını takip edebilme, katılınan konferans, seminer ve tartışmalara katkıda bulunabilme, mesleki ve sosyal hayatta gerekli olan İngilizce yazılı ve sözlü iletişimi kurabilme yetkinliğini kazandırmaktır.
 
Öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin ilk yıllarında da genel ve mesleki amaçlı İngilizce eğitimlerimize devam edecekler ve İngilizcelerini her yıl bizzat kendileri de geliştirerek lisans eğitimleri sonrasında  ulusal ya da uluslararası alanda yüksek lisans ve doktora programlarına da devam edebileceklerdir. Ayrıca üniversitemizde İngilizce yeterlilik arayan yüksek lisans ve doktora programlarına da katılmak isteyen öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’nda ulaşacakları dil seviyeleriyle bu programlarımızda eğitim alabilme imkanını bulabileceklerdir.
  
YOĞUN İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMIMIZIN YAPISI
 
İngilizce Hazırlık Programımız 5 dil seviyesi içeren bir kur sistemine sahiptir. Ancak, kur sistemi 4 kurdan oluşmaktadır. Dil seviye gruplarımızın en başında yer alan 2 hafta süreli ‘Başlangıç (Starter)’ programımız hiç İngilizce bilmeyen öğrencilerimiz (0 düzey) içindir ve bir kur olarak İngilizce Hazırlık Programımızda adlandırılmaz. Başlangıç (Starter) programı sonrasında aslında esas kur sistemi devreye girer ve her biri 8 haftadan oluşan 1., 2., 3., ve 4. kurlar sırasıyla birbirlerini takip ederler. Öğrencilerimiz her kurda haftada 20 saat ders alırlar ve her kur için %90 derse devam zorunluluğu vardır. Öğrencilerimiz devamsızlık kotasını aşmaları halinde bir üst kura geçemezler. Aynı kuru tekrar ederler. Bir kurda başarılı olup bir üst kura geçebilmek için ilgili kurla ilgi her türlü ölçme-değerlendirme faaliyetinin sonucunda ortalama da %65 başarı puanı sağlanmalıdır.
 
İngilizce Hazırlık Programı’na Seviye Tespit Sınavı (Placement) ile 3. kurdan başlayan öğrenciler 3. ve 4. kurları belirlenen süreleri içinde tamamladıkları takdirde ilgili akademik yılın bahar döneminde lisans programlarına başlayabilirler.
 
Programda sabah ve öğleden sonra olmak üzere ikili bir eğitim uygulanır. Hangi seviye ya da seviyelerin sabah hangilerinin öğleden sonra olacağı İngilizce Hazırlık Programı tarafından belirlenir. Herhangi bir seviyede öğrenci sayısının fazlalığı neticesinde aynı seviye için hem sabah hem de öğleden sonra sınıfları olabilir.  Her bir kur dönemi sonunda (session) sabah ve öğleden sonra grupları yer değiştirirler. Aynı seviyede kur tekrarı yapacak olan öğrenciler için oluşturulacak sınıflar, İngilizce Hazırlık Programı tarafından sabah ya da öğleden sonra açılabilir. (İngilizce Hazırlık Programı, sabah ve öğleden sonra gruplarının oluşturulmasında her türlü farklı uygulama ya da değişiklik hakkını her zaman saklı tutar. Bu konudaki öğrenci talepleri kesinlikle dikkate alınmaz.)
 
İngilizce Hazırlık Programı’nda hem genel amaçlı hem de genel akademik amaçlı İngilizce’ye dönük dersler verilir. Öğrencilerimiz, tüm dilsel becerilerin (Okuma, yazma, dinleme ve konuşma) birbirleriyle entegre bir şekilde sunulduğu bir yapı içinde İngilizceyi öğrenirler.
 
Sabah dersleri hafta içi her gün 08.30’da başlar ve 12.20’de sona erer. Öğleden sonra dersleri ise Pazartesi – Perşembe saat 12.45’de başlar ve 16.35’de sona erer. Cuma günleri ise öğleden sonra dersleri saat 13.45’de başlar ve 17.35’de sona erer.

Derslerin başlangıç ve bitiş saatleri ile ilgili herhangi bir talep üzerine kesinlikle değişiklik yapılamaz. (İngilizce Hazırlık Programı, ders saatleri ile ilgili her türlü farklı uygulama ya da değişiklik hakkını her zaman saklı tutar. Bu konudaki öğrenci talepleri kesinlikle dikkate alınmaz.)

Sabah ya da öğleden sonra hiçbir şekilde blok ders yapılamaz. Bu konuda herhangi bir talep de bulunma hakkı yoktur ve idari olarak da dikkate kesinlikle alınmaz. (İngilizce Hazırlık Programı, ders organizasyonları ile ilgili her türlü farklı uygulama ya da değişiklik hakkını her zaman saklı tutar.)

Dersler arasında 10 dakikalık teneffüsler verilmektedir. Teneffüslerden sonra tüm öğrencilerimiz ilgili program öğretim görevlilerimiz sınıflarına gelmeden önce mutlaka sınıflarındaki yerlerini almış olmalıdırlar.

Öğrencilerimiz sınıflarına atanan İngilizce Hazırlık Programı öğretim görevlileri ile bir kur süresince beraber olurlar. (Her ne sebeple olursa olsun öğrencilerimizin öğretim görevlisi tercih etme ve sınıf değişimi yapma gibi talepleri kesinlikle dikkate alınmaz.)
  • İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU ÜNİVERSİTEMİZİN KÜÇÜKYALI YERLEŞKESİNDEDİR.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız