İstanbul Ticaret Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyeleri

Komisyon Başkanı                                                                          : Prof. Dr. Nazım EKREN (Rektör)
Komisyon Başkan Vekili : Prof. Dr. Özgür ÇENGEL (Rektör Yardımcısı) 
İşletme Fakültesi : Prof. Dr. Münevver TURANLI (Dekan) 
Mühendislik Fakültesi : Prof. Dr. İsmail EKMEKÇİ (Dekan)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi : Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU (Dekan)
Hukuk Fakültesi : Prof. Dr. Kayıhan İÇEL (Dekan)
İletişim Fakültesi : Prof. Dr. Mim Kemal ÖKE (Dekan)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi : Prof. Mim. A. Işık AYDEMİR (Dekan) 
Fen Bilimleri Enstitüsü : Doç. Dr. Necip ŞİMŞEK (Müdür)
Dış Ticaret Enstitüsü : Doç. Dr. Murat YALÇINTAŞ (Müdür)
Finans Enstitüsü : Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA (Müdür)
Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dr. Öğr. Üyesi Başak ERDEM (Müdür) 
Genel Sekreterlik : Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU (Genel Sekreter)
Sorumlu Birim Yöneticisi : Prof. Dr. Oğuz BORAT 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı : Mustafa TEMEL
Öğrenci Temsilcisi : Öğrenci Konsey Başkanı