Meslek Yüksek Okulu

21. yy. bilgiyi üreten, uygulayan ve değerlendiren ülkelerin yüzyılıdır. Bilgiyi üreten, değerlendiren, sorunlarını belirlemede ve çözmede bilgiyi kullanan toplumlar geleceği belirleyecektir. Hızlı teknolojik gelişme, ekonomik büyüme ve refahı sağlarken, bireyler 21. yy gerçekleriyle şekillenen yeni çalışma ortam ve biçimlerine ancak eğitim ile uyum sağlayabileceklerdir. Dolayısıyla, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilen, her seviye ve türdeki eğitimi bir sistem bütünlüğünde kapsayan, esnek ve 21. yy. ihtiyaçları ile örtüşen bir mesleki eğitim sistemine ülkemizde ihtiyaç duyulmaktadır. Genç nüfus ve demografik özelliklerimiz dikkate alındığında, ülkemizin rekabet gücünün artırılmasında, mesleki eğitimin ayrı bir önemi vardır.

Meslek Yüksekokulumuz “öğrenme kazanımlarını” esas alan bir anlayışla, sanayi ve hizmet sektöründe çalışacak insan gücü yetiştirmeyi eğitim-öğretim felsefesi olarak benimsemiştir. Bu amaçla, ön lisans programlarımız, büyük değişimin yaşandığı günümüzde iş dünyasının beklentilerine cevap verebilecek donanımda nitelikli insan gücünün yetişmesine önem vermektedir.

Programlarımızda bilişim teknolojileri etkin bir şekilde kullanılmakta; dersler laboratuvar destekli olarak ve iş başında eğitime imkân verecek şekilde yürütülmektedir. Meslek Yüksekokulu olarak biz, neyi yapacaklarının bilinciyle donanmış, bilgili, becerikli ve yüksek bir motivasyonla iş yapabilen meslek sahipleri yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz.