Ders Uygulama Usulleri

Sevgili Öğrencimiz,

Lisans ve ön lisans programlarımızdaki Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Türk Dili ve Yazım Kuralları derslerinin, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan öğretimle yürütülmesine yönelik planlanan ve  her yıl değişen ders uygulama usullerine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:
 
1.Dersler internet ve diğer veri iletişim ağları ile bağlantılı olarak verilecektir. Bu kapsamda öğretim süreçleri İstanbul Ticaret Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi (TİCUES) üzerinden yürütülecektir. Giriş sayfasına üniversitemiz web sayfasında verilen bağlantı aracılığıyla erişilebilecektir. Girişler kişiye özel olup kullanıcı adı ve şifre ile yapılacaktır. Bir öğrenci kullanıcı adı olarak kendisine verilen kullanıcı adını, şifre olarak da Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını yazarak sisteme giriş yapabilecektir. Sistem içerisinde öğrencilerin şifreleri başta olmak üzere kişisel bilgilerini güncelleme imkânı verilecektir.
 
2.Dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenecektir. Derslerde öğretim dili Türkçe olacaktır. Derslerde öğretim, ders geçme esasına ve kredili sisteme göre yürütülecek ve bu konudaki hak ve yükümlülükler mevcut mevzuata göre dikkate alınacaktır.
 
3.Dersler, eş zamansız (asenkron) biçimde yürütülecektir. Derslerde dersi yürüten öğretim elemanları tarafından oluşturulan içerik bilgileri sunulacaktır. İçerik sunumları; görsel öğelerle zenginleştirilmiş bağlantılı metinler başta olmak üzere diğer içerik oluşturma teknolojileri desteğiyle gerçekleştirilecektir. Öğrencinin öğrenme sürecinde aktif kılınmasına ve performansının izlenmesine yönelik stratejiler yürütülecektir. Bu amaçla, haftalık, aylık ya da dönem süreli görev ve etkinliklerin verilmesi (araştırma çalışmaları, öğrenme günlükleri, yansıma yazıları, öz değerlendirme çalışmaları, sunum, tartışma gruplarına katılım vb.) başta olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılacaktır. Öğrenme ortamının etkileşimli hale getirilmesi çalışmaları dönem boyunca sürdürülecektir.
 
4.Öğrenciler dönem boyunca, dersi yürüten öğretim elemanı ve arkadaşlarıyla sanalı sınıfta buluşma, mesajlaşma, soru sorma ve tartışmalara katılma vb. olanaklara sahip olacaklardır. Bununla birlikte dersi yürüten öğretim elemanlarının ofis saatleri sistemde sürekli biçimde duyurulacaktır. Ek olarak, duyurularının önceden yapılması kaydıyla, hem ara sınav ve hem de genel sınav öncesinde iki saatten az olmamak kaydıyla sınıf ortamında özet tekrar ve soru cevap oturumları yapılacaktır.
 
5.Öğretim Elemanları ve Merkezimiz ile iletişimler aşağıdaki bilgiler üzerinden sağlanabilir.
 
Öğretim Elemanı
Ad Soyad Ders Adı E-mail İletişim
Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÇİFTOĞLU ÇABUK Türk Dili ve Yazım Kuralları aciftoglu@ticaret.edu.tr 0212 314 41 00 / 4644
Dr. Öğr. Üyesi Hanifi Parlar Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi hparlar@ticaret.edu.tr 444 0 413 / 4647
 
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ad Soyad Adres E-mail İletişim
Kübra DEDEOĞLU Eminönü Yerleşkesi ue.destek@ticaret.edu.tr 0212 522 35 60
 
6.Derslerde dönem içi  nota etki  edecek ara sınav, tüm ödev, çevrimiçi kısa sınav  ve araştırma çalışmaları sistem  üzerinden verilecek  ve yine  sistem üzerinden  toplanıp  sonuçlar  öğrencilere bildirilecektir.
 
7.Dönem içi notu  aşağıda  belirtilen  değerlendirme ölçütleri  oranları dikkate  alınarak hesaplanacaktır.
  
8.Ara sınavlar uzaktan eğitim  platformu üzerinden  ve genel sınıf ortamında,  gözetmenler  eşliğinde ve birimlerin  hazırladıkları  sınav programlarındaki gün, saat ve yerlerde gerçekleştirilecektir. Öğrenciler sınavlara,  sınav programında belirtilen zaman ve yerde girmek zorundadır. Bu durum mazeret ve bütünleme sınavları için de geçerli olacaktır.
 
9.Yukarı da belirtilen  öğrenci değerlendirme   ilişkin  maddelerin  tümü ,  dersi veren öğretim elemanlarının ortak kararı gereği, dersi tekrar alan öğrenciler içinde geçerli olacaktır.
 
Yeni öğretim döneminizi kutlar, başarılar dileriz.
 
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi