Öğrenci E-Posta

2018/2019 akademik yılı itibariyle Office 365'e geçiş yapmış bulunmaktayız. Öğrencilerimiz, Microsoft Office 365 üzerinden E-posta hesaplarına @istanbulticaret.edu.tr domaini ile erişebilirler.
 Örnek Kullanıcı adı: ad.soyad@istanbulticaret.edu.tr
As of the academic year 2018/2019, we have moved to Office 365. Our students can access their email accounts via Microsoft Office 365 via the @istanbulticaret.edu.tr domain.
 Sample Username: name.surname@istanbulticaret.edu.tr


2018/2019 Akademik yılından önce kullanımda olan Gmail sisteminde eski mailleriniz saklanmaktadır, eski maillerine ulaşmak isteyen öğrencilerimiz @istanbulticaret.edu.tr domaini ile erişebilirler.
Örnek Kullanıcı adı: ad.soyad@istanbulticaret.edu.tr

Students enrolled before the 2017-2018 academic year can access their E-mail accounts through Google Mail (Gmail) with @istanbulticaret.edu.tr domain name.
Sample Username: name.surname@istanbulticaret.edu.tr

Öğrenci maillerini kullanmadan önce size verilen sabit şifrenin bir defaya mahsus olarak aşağıdaki linkten değiştirilmesi kesinlikle önerilir.

http://pass.istanbulticaret.edu.tr/