Personel Daire Başkanlığı

Politikamız, Vizyon ve Misyonumuz 

HİZMET POLİTİKAMIZ:

Üniversitemiz ve  Personel Daire Başkanlığı  stratejileri doğrultusunda, kurumumuzdaki diğer birimlerle koordineli ve uyumlu bir şekilde  çalışmalarımızı sürdürerek ; en çok tercih edilen üniversite-birim olmak.


VİZYONUMUZ;

  • İnsan Kaynakları politika ve uygulamalarını, üniversitemizin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak şekilde hazırlamak.
  • Çalışanlarının başarısını artıracak ve sürekli gelişimini destekleyecek faaliyetler ile  üniversitenin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak.

MİSYONUMUZ:

  • Sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmak,
  • Doğru bir ücret ve yan haklar politikası uygulamak,
  • Çalışanların üniversitemize olan bağlılığını ve memnuniyetini artırmak,
  • Üniversitemizin işleyiş ve gelişimine katkıda bulunmak,
Çalışanlarımızın sürekli gelişimini  arttırıcı faaliyetlerde bulunmak.