Genel Sekreterlik


Prof.Dr. Murat Kasımoğlu
Genel Sekreter

Prof. Dr. Murat Kasımoğlu, 100'ün üzerinde yatırım, küresel işbirliği, şirket satınalması ve birleşme projelerinde görev almıştır. 
 
New York, Hong Kong, Singapur, Dubai, Frankfurt, Londra ve Kuala Lumpur merkezli akademik, idari ve yatırım çevreleri ile ortak projeler yürütmüştür.
 
Eğitim, enerji, sağlık, teknoloji, mühendislik ve altyapı alanlarında birçok projenin idari süreçlerinin uçtan uca yürütülmesinde görev alan Kasımoğlu, bu süreçlerdeki çalışma ilkelerinin belirlenmesi, yapısal-yönetimsel incelemelerinin yürütülmesi ve başarılı bir şekilde sonlandırılmasında görevler üstlenmiştir.
 
Özellikle büyüyen ve hızlı bir şekilde gelişme gösteren şirketlerin süreçlerini yakından takip eden Kasımoğlu, üniversiteler, odalar, finans kuruluşları ve SKT’lar ile yakın işbirliği içerisinde çalışma mimarileri geliştirmekte ve bunların aksiyona dönüştürülmesini sağlayarak üniversite-iş dünyası ilişkilerinde etkin, verimli ve sürdürülebilir süreçleri yönlendirmiştir. 
 
Murat Kasımoğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesinde öğretim üyesi olarak Şirketlerin Stratejik Yönetimi üzerinde dersler vermekte ve araştırma projeleri yürütmektedir.
 
İstanbul Küresel Finans Merkezi Altyapı projesinde koordinatör olarak görev alan Profesör Kasımoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde doktorasını 1998 yılında tamamlamış ve 2009 yılında da Profesör olmuştur.
 
Amerika, Hong Kong, Singapur, Malezya, Almanya, İngiltere, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya gibi ülkelerdeki üniversiteler ve iş dünyası ile işbirliği anlaşmaları ve ortak projeler geliştiren Kasımoğlu, teori ve pratiği küresel ölçekte birleştiren çalışmaların gelişmesine katkı sağlamaya devam etmektedir


Adnan Eceviş
Genel Sekreter Yrd.
Ömer Faruk Güngördü
Genel Sekreter Yrd.
1979 yılında doğan Adnan Eceviş, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Öğrenimine Selçuk Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler üzerine Yüksek Lisans mezuniyetini tamamlayarak devam etti. İş hayatında sırası ile Türksat A.Ş bünyesinde  Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Müşteri İlişkiler Direktörlüğü, Türk Telekom Grubu AssisTT A.Ş’de İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevlerinde bulundu. İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde Strateji Geliştirme Direktörü ve Kurumsal İletişim Direktör Vekilliği’nin akabinde 06.02.2015 tarihi itibariyle Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.
1990 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak iş hayatına başlayan Güngördü  daha sonra MSB. İstanbul İnşaat Emlak Başkanlığında görevine devam etmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ Genel Müdürlüğünde farklı idari basamaklarda görevler üstlenmiş ve projeler yürütmüştür. Son olarak Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde, müdür, daire başkanı ve genel müdür yardımcılığı vazifelerinde bulunmuştur. Paradan altı sıfır atılması, YTL’den TL’ye geçiş, e-pasaport projesinin hayata geçirilmesi ve e-devlet projeleri gibi bir çok önemli projede, idari ve teknik olarak görevler üstlenen Güngördü, kamu ve özel sektörde proje yönetimi, organizasyonu ve süreçlerin planlanmasında üst düzey deneyim sahibidir.