Uluslararası Ofis

Temel misyonu, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin uluslararasılaşma politikalarının belirlenmesine ve yürütülmesine, uluslararasılaşma sürecinin hızlandırılmasına katkı sağlamak olan Uluslararası Ofis, bu misyon çerçevesinde üniversitenin uluslararası ortaklık ve işbirliklerini geliştirmek, akademik personel, öğrenci ve idari personelin uluslararası deneyimini arttırmak, çok kültürlü ve kapsayıcı bir uluslararası kampüs hayatı oluşturmak hedefleriyle çalışmalarını sürdürmektedir.  2011-2012 eğitim öğretim yılı itibariyle sayıları 82’ye ulaşan ve 17 farklı ülkeden ( Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Burkina Faso, Çin, Filistin, Gana, İngiltere, Kamerun, Kazakistan, Makedonya, Moğolistan, Özbekistan, Rusya, Somali, Suriye, Ukrayna) üniversitemiz öğrencileri arasına katılan uluslararası öğrencilerimizden 55’i Lisans ve 27’si Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam etmektedirler. 2012-2013 eğitim öğretim yılı için uluslararası öğrenci kontenjanı ayrılan her bölüm için kontenjan sayısının yarısı kadar tam burs (%100 burs) kontenjanı ayrılmıştır. Bunun yanı sıra üniversitemiz tarafından uluslararası öğrencilere belli bölümlerde %50 burslu okuma imkânı da sunulmaktadır. Üniversitemiz ayrıca Başbakanlık Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın Türkiye bursları kapsamında da 45 lisans 35 yüksek lisans ve 3 doktora düzeyinde kontenjan sunmaktadır. 2012-2013 genel uluslararası öğrenci kontenjanı ise lisans ve ön lisans düzeyinde toplam 172’dir.

Uluslararası ofis tüm uluslararası öğrencilerin rehberlik ve koordinasyon hizmeti vermekte ve uluslararası öğrencilerin üniversiteye adaptasyonunu kolaylaştırmak, gerek kendi aralarında gerek diğer öğrencilerle etkileşimlerini arttırmak için çeşitli projeler geliştirmekte ve yürütmektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi uluslararasılaşma politikalarına hızlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor. 2011-2012 eğitim öğretim yılında farklı ülkelerden farklı üniversitelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına yenileri eklenmiştir. Bosna Hersek Bihaç Üniversitesi Adige Devlet Üniversitesi (Rusya) ve CEDS Paris de bunlardan bazılarıdır. Ayrıca dünyanın farklı bölgelerinden (Çin, Balkanlar, ABD ve Asya) saygın üniversitelerle çeşitli alanlarda işbirliği konusunda protokol imzalamak üzere yürütülen görüşmeler de devam etmekte ve yakın zamanda bu görüşmelerin de yeni anlaşmalarla neticelenmesi beklenmektedir.

Lisans ve lisansüstü uluslararası öğrencilerimiz dışında Erasmus Değişim Programı aracılığıyla üniversitemize gelen ve üniversitemizden Avrupa’nın çeşitli üniversitelerine giden öğrenci sayısı da her geçen yıl artmaktadır. Bu hareketliliği arttırmak amacıyla Erasmus Programı çerçevesinde öğrenci, öğretim üyesi ve personel değişimi için anlaşma yapmış olduğumuz 14 farklı Avrupa ülkesinden 30 üniversite bulunmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra Üniversitemiz, Türkiye’de ulusal çapta üniversite ve ileri teknoloji enstitüleri bünyesinde ön-lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğrenim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi olan Farabi Değişim Programı’nın da bir parçasıdır. Bu çerçevede İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri Farabi Programı’ndan faydalanabilme olanağına sahiptir.