Uzlaştırmacı Eğitiminde Yeni Dönem

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 6763 sayılı Kanunun 34. maddesinde yapılan değişiklikle uzlaştırmacıların nitelikleri, eğitimi, sınavı, eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşların nitelikleri ve eğitim kurumlarının listelerinin düzenlenmesine dair diğer hususlar Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlendi.

Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmeliğe göre uzlaştırmacı olarak görev alacak kişiler sadece belirlenen eğitim kurumlarından eğitim almaları zorunlu hale getirilmiştir.

Adalet Bakanlığının vermiş olduğu yetkiyle üniversitemiz “Uzlaştırmacı” eğitimleri yapabilecektir. Sadece 12 üniversiteye verilen bu yetkiyi üniversitemizde alarak eğitimlere başlayacaktır.

Eğitimlere katılmak başvuru ve ön kayıt için: 
http://hbo.ticaret.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.