2017-2018 Akademik Yılında üniversitemizde kayıt yaptıran tam burslu uluslararası öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortası (SGK) başvuruları / 2017-2018 Academic Year General Health Insurance