Lisansüstü Doktora Programları "Doktora Tez İzleme Komite Toplantısı" Hakkında

“Tez İzleme Komite Toplantısına” girecek öğrencilerin ekteki formu doldurarak 17.11.2017 tarihine kadar Enstitü idari ofisine teslim etmeleri gerekmektedir.

** Eksik imzalı formlar teslim alınmayacaktır.**

04-14 Aralık 2017 Tez İzleme Komitesi Toplantı Dönemi


Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim ve Tez İzleme Raporu Teslim Formu