On Birinci Kalkınma Planı Anket Çalışması

On birinci Kalkınma Planının (2019 – 2023) hazırlıkları kapsamında merkezi düzeyde gerçekleştirilen Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantılarının yanında yerel paydaşların, kadınların gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olması önem taşımaktadır.

On Birinci Kalkınma Planının hazırlanma sürecinde güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal sahipliliğin oluşturulması amacıyla yapılması kararlaştırılarak vatandaşlara yönelik hazırlanan anket çalışması http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/471624/lang-trinternet bağlantısında bulunmakta olup 28 Şubat 2018 tarihine kadar aktif olacaktır.