25 Nisan "Girişimcinin Seyir Defteri" Girişimcilik Konferansı Bildiri Kabul Duyurusu

25 Nisan 2018 Tarihinde İşletme Fakültesi tarafından düzenlenecek olan "GİRİŞİMCİNİN SEYİR DEFTERİ" Başlıklı Girişimcilik Konferansında sunulmak üzere Bilim Heyeti tarafından kabul alan bildiriler aşağıdadır. Bildiri yazarlarının tam metinlerini, 20 Nisan 2018 tarihi mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

İşletme Fakültesi Dekanlığı


Bildiri Yazarı

Konu

Deniz Ceren Erayan

Dijital Dönüşüm ve E-Ticaretin Lojistik Sektöründe Girişimcilik Üzerine Etkileri: İstanbul Örneği

Onur Kaya

Eğitimin Liderlik, Girişimcilik ve Yöneticilik üzerine Etkileri

Burcu Pakfiliz

Türkiye’de Sigortacılık Sektörü ve Dijital Sigortacılık

Bahattin Gökhan Topal

KOSGEB Girişimcilik Programı ve Desteklerinde Verimlilik ve Etkinlik

Burcu Gergin

Bankalarda Kurumsal Yönetim: Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumunun İncelenmesi

Nazife Şeker

UFRS 15 Hasılat ve BASEL III Standartlarının Kobilerde Girişimcilik Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği

İsmail Burak Malkoç

Sosyal Medyada Sembolik Vitrinler, Kimlik İfşası ve Gettolaşma: Twitter Örneği

Kenan Sert

Kamu Destek Programlarının Kobiler Üzerine Teknolojik Etkileri: KOSGEB Destekleri Üzerinden Bir İnceleme

Sinan Tayran

Katılım Bankalarında Müşteri Memnuniyetinin İrdelenmesi: İstanbul Örneği