Mühendislik Fakültesi Mazeret Sınav Duyurusu

2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde yapılan vize sınavlarına mazereti nedeniyle giremeyen Mühendislik Fakültesi Bölümü öğrencilerinin ilgili bölüm başkanlığına mazeretlerini belirten ilgili belgeleriyle dilekçe ile başvurup, mazereti uygun görülen öğrencilerin sınavı 14.05.2018-18.05.2018 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı