Hukuk Fakültesi Vize Mazeret Sınav Duyurusu

1. Sınava girmeye engel hukuken geçerli bir mazereti bulunan öğrenciler sınavların bitimini izleyen üç gün içerisinde dilekçe ve ilgili belge ile birlikte İdari Ofis Müdürlüğü'ne mazeret sınav talebiyle başvurmalıdırlar. 

2. Mazeret sınavına ilişkin başvuruda, mazeretin niteliğine göre, mazeret ilgili kurumdan alınan resmi belge ile tespit edilmiş olmalıdır.

3. Sağlığa ilişkin mazeretlerde; raporda hastalığa dair teşhis, raporun düzenlenme tarih ve saati, istirahat kaydı, istirahatli gün veya günlerin başlangıç ve bitimi açıkça belirtilmelidir. 

4. Raporlu öğrencilerin aynı gün yapılan sınavlardan bazılarına girip bazılarına girmemesi kabul edilmemektedir.

5. Öğrencinin anne, baba, eş, kardeş v.b. yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefat etmesi durumunda ölüm belgesi gerekmektedir. 

6. Mazeret sınavı başvuruları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek, mazeret sınav programı ilan edilecektir. Mazeret sınavları, ara sınavların hemen akabinde yapılacaktır.