Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Vize Mazeret Sınav Duyurusu

1. Sınava girmeye engel hukuken geçerli bir mazereti bulunan öğrenciler sınavların bitimini izleyen üç gün içerisinde dilekçe ve ilgili belge ile birlikte ilgili Bölüm Başkanlığına mazeret sınav talebiyle başvurmalıdırlar. 

2. Mazeret sınavına ilişkin başvuruda, mazeretin niteliğine göre, mazeret ilgili kurumdan alınan resmi belge ile tespit edilmiş olmalıdır.

3. Sağlığa ilişkin mazeretlerde; raporda hastalığa dair teşhis, raporun düzenlenme tarih ve saati, istirahat kaydı, istirahatli gün veya günlerin başlangıç ve bitimi açıkça belirtilmelidir. 

4. Raporlu öğrencilerin aynı gün yapılan sınavlardan bazılarına girip bazılarına girmemesi kabul edilmemektedir.

5. Öğrencinin anne, baba, eş, kardeş v.b. yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefat etmesi durumunda ölüm belgesi gerekmektedir. 

6. Mazeret sınavı başvuruları ilgili bölüm başkanlığı tarafından değerlendirilecektir.
 
7. 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz dönemi vize sınavlarına giremediği için dilekçe veren, dilekçesi ilgili bölüm başkanlığınca uygun görülen ve Üniversitemiz Spor takımlarında oynadığı için görevli izinli sayılan öğrencilerimiz için mazeret sınavları 19-23 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı