Mühendislik Fakültesi 2018-2019 Vize Sınavı Mazeret Duyurusu

1. Sınava girmeye engel hukuken geçerli bir mazereti bulunan öğrenciler sınavların bitimini izleyen üç gün içerisinde dilekçe ve ilgili belge ile birlikte ilgili Bölüm Başkanlığına mazeret sınav talebiyle başvurmalıdırlar. 

2. Mazeret sınavına ilişkin başvuruda, mazeretin niteliğine göre, mazeret ilgili kurumdan alınan resmi belge ile tespit edilmiş olmalıdır.

3. Sağlığa ilişkin mazeretlerde; raporda hastalığa dair teşhis, raporun düzenlenme tarih ve saati, istirahat kaydı, istirahatli gün veya günlerin başlangıç ve bitimi açıkça belirtilmelidir. 

4. Raporlu öğrencilerin aynı gün yapılan sınavlardan bazılarına girip bazılarına girmemesi kabul edilmemektedir.

5. Öğrencinin anne, baba, eş, kardeş vb. yakınlarından biri ile ilgili olarak öğrencinin sınava girmesine mani olacak durumun belgelenmesi gerekmektedir. 

6. Mazeret sınavı başvuruları ilgili bölüm başkanlığına verilecek daha sonra Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 
7. 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz dönemi vize sınavlarına giremediği için dilekçe veren, dilekçesi ilgili bölüm başkanlığınca uygun görülen ve Üniversitemiz Spor takımlarında oynadığı için görevli izinli sayılan öğrencilerimiz için mazeret sınavları 17-23 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.