Çalıştay Bildiri Çağrısı Avrupa Birliği Ekseninde Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları II 25 Nisan 2019


Çalıştay Bildiri Çağrısı
 
Avrupa Birliği  Ekseninde Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları II
 
25 Nisan 2019
 
 
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
 
Avrupa Komisyonu'nun Jean Monnet Programı çerçevesinde finanse edilen Kadının Kalkınması ve Toplumsal Cinsiyet Politikalarınında Avrupa Birliği’nin Rolü adlı Jean Monnet Modülü kapsamında ikinci defa düzenlenmektedir.
 
WDEGP Jean Monnet Modülü ekibi olarak geçtiğimiz Nisan ayında başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz ve çıktılarını İngiltere ve ABD’nin önde gelen yayınevlerinden Palgrave Macmillan tarafından yayınlanacak bir derleme kitapta paylaşacağımız ilk çalıştayın ardından bu yıl da ikinci çalıştayı düzenlemekte olduğumuzu duyurmaktan mutluluk duyarız.
 
Kadınların güçlendirilmesi ile siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma arasındaki ilişki Avrupa bağlamında 1957’de Roma Anlaşması’nın 119. Maddesinde belirlenmiştir ve kadın erkek eşitliği Avrupa Birliği’nin temel bir değeri haline gelmiştir. AB’nin toplumsal cinsiyet politikaları, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden direktifler, yönetmelikler, farkındalık artırma ve toplumsal cinsiyet anaakımlaştırılması programları vasıtasıyla geliştirilmiştir. AB için toplumsal cinsiyet eşitliği siyasi ve ekonomik hedefler arasında sayılmakta ve sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için önemli görülmektedir. Avrupa Birliği, Avrupa ve ötesinde toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını teşvik eden ana aktörlerden biridir. Buna rağmen, AB perspektifi akademisyenlerin ve yasa uygulayıcıların toplumsal cinsiyet tartışmalarında yeteri kadar ilgi odağı olamamıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hem ulusal düzeyde hem de AB düzeyinde geniş bir alan yelpazesinde gerçekleştirilmesi gereken bir hedeftir. Ancak, AB'nin toplumsal cinsiyet politikalarını ne ölçüde etkilediğini inceleyen ve değerlendiren az sayıda akademik çalışma bulunmaktadır.
 
Bu çalıştay, toplumsal cinsiyet ve kalkınma çalışmalarına AB boyutunu dahil etmeyi hedeflemekte ve AB'nin toplumsal cinsiyet politikalarının kadının kalkınması üzerindeki etkisini tartışmaya açmaktadır. Bu amaçla, çalıştayda “AB cinsiyet eşitliğini nasıl teşvik ediyor?”, "AB dış ilişkileri yoluyla kadınların ve kızların hayatlarını nasıl dönüştürmektedir?", “AB toplumsal cinsiyet politikaları, Türkiye'de ve diğer AB üyesi olmayan ülkelerde cinsiyet eşitliğini hangi koşullarda ve ne ölçüde etkileyebilmektedir?", "Türkiye'de aciliyet taşıyan toplumsal cinsiyet eşitsizliği konuları nelerdir?", "Siyasi karar vericiler, uygulayıcılar ve sivil toplum, sürdürülebilir kalkınma için toplumsal cinsiyet eşitliğini nasıl tesis edebilirler?", “Daha fazla toplumsal cinsiyet eşitliği için bu paydaşlar arasında işbirliği nasıl teşvik edilebilir?” soruları toplumsal cinsiyet, AB ve kalkınma çalışmalarının bakış açıları etrafında tartışmaya açılacaktır.
 
Çalıştaya akademisyenler, araştırmacılar, siyasi karar vericiler ve uygulayıcılar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve konuya ilgi duyan herkes davetlidir. Çalıştayda sunulacak bildirilerin disiplinler arası olması, Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Eğitim, Felsefe ve Sosyal Hizmetler alanlarının bir ya da birkaçını içermesi teşvik edilmektedir. Çalıştayda sunulacak metodolojik, ampirik ve teorik bildiriler listelenenlerle sınırlı olmamakla birlikte şu konuları kapsayabilir:
 • AB'nin toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ve politika yapımı
 • Sivil toplum, cinsiyet eşitliği ve AB
 • Karar verme sürecinde kadının temsili
 • Eğitim, toplumsal cinsiyet ve AB
 • AB politikasının cinsiyete dayalı etkisi
 • Toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılması ve politika yapımında feminist teori
 • AB, Suriyeli kadın sığınmacılar ve mülteciler
 • Toplumsal Cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği
 • Bilim, teknoloji ve yenilik alanında kadınlar
 • Toplumsal Cinsiyet ve girişimcilik
 • Akademide Toplumsal Cinsiyet eşitliği
 • Yapısal değişim ve kurumsal cinsiyet eşitliği planları (işe alım, terfi, kariyer, iş-yaşam dengesi, aile, çalışma saati organizasyonu, vb.)
 • Cinsel taciz, cinsiyete dayalı şiddet ve cinsiyetçi davranışları ele almak ve önlemek
 • Türkiye'de toplumsal cinsiyet/kadın politikalarının gelişimi ve AB'nin etkisi
Bu çalıştay Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen “Kadının Kalkınması ve Toplumsal Cinsiyet Politikalarına AB'nin Rolü (WDEGP)” Jean Monnet Modülü'nün bir parçası olarak organize edilmektedir. Bu nedenle çalıştaya bildiri sunmak ve katılım için bir ücret talep edilmemektedir. Sunumlar İngilizce ya da Türkçe olarak yapılabilir. Bu yıl gerçekleştirmeyi planladığımız çalıştaydan derleme bir ulusal kitap çıkarılması planlanmıştır. Seçilen Türkçe tebliğlerden derleme ulusal bir kitap teklifi üniversite yayınevlerine ya da saygın ulusal yayınevlerinden birine sunulacaktır. Çalıştay  25 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü’nde gerçekleşecektir. Genişletilmiş Bildiri özetleri (1000 kelime) 6 Nisan 2019a kadar aşağıdaki elektronik posta adreslerine gönderilmelidir:
 
Dr Rahime Süleymanoğlu-Kürüm, rahime.kurum@gedik.edu.tr
İstanbul Gedik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
 
Dr Firdevs Melis Cin, fmcin@ticaret.edu.tr; m.cin@lancaster.ac.uk
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Öğretim Üyesi;
Lancaster Universitesi, İngiltere, Öğretim Üyesi
 
Çalıştaya dinleyici olarak katılmak isteyenler “WDEGP Çalıştay Katılımı” başlığı ile fmcin@ticaret.edu.tr e-posta ile gönderilmelidir.
 
AB ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında akademi ve akademi dışındaki çevreler arasında bilgi ve tecrübe akışını sağlamayı ve yeni araştırma grupları oluşturmasına katkı sağlamayı amaçlayan Avrupa Birliği Ekseninde Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları’ adlı çalıştay Türkiye genelinde tüm akademisyenlerin, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, karar vericiler, sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları ve genel olarak halk olmak ilgilenen tüm paydaşların katılımına açıktır. İlgilenen tüm paydaşları çalıştayda bekliyoruz.
 
WDEGP Jean Monnet Modülü Proje Ekibi:
 
Proje Yürütücüleri

Dr. Melis Cin, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Dr. Rahime Süleymanoğlu Kürüm, İstanbul Gedik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Akademik Koordinatör

Prof. Dr. Necmettin Doğan, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Kalite Kontrol ve Dış Değerlendirme

Doç. Dr. Erhan İçener, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Proje Asistanı

Ali Rıfat Kılıç, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, PsikolojiBölümü öğrencisi