Kobi'lerde Kurumsallaşma ve Küreselleşme (Söyleşi)