Kütüphane Tasnif Çalışmasına Destek Duyurusu

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesine bağışlanan kitapların tasnifi için üniversitemizde lisansüstü eğitim gören öğrenciler ve araştırma görevlilerinden destek alınacaktır. Çalışma kapsamında İngilizce, Rusça, Bulgarca, Makedonca, Fransızca, Arapça, Ermenice, Yunanca ve Osmanlı Türkçesinde yaklaşık 25.000 kitap ve belge sınıflandırılarak dillere göre ayrılacaktır. Ayrıca çalışanlardan ilgili kaynaklardan hangilerinin Türkçeye tercüme edilmeye değer olduğunu tespit edip bu konuda rapor hazırlamaları beklenmektedir.

Konuyla ilgilenenlerin 21 Eylül 2020 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar hdemirkan@ticaret.edu.tr e-mail adresine başvurmaları gerekmektedir. Başvuranların özgeçmişlerinde okur-yazar oldukları dilleri ve mezuniyet alanlarını özel olarak vurgulamaları rica olunur.