DT-9690 Küçükyalı Kampüsü C Blok Kalorifer Tesisatı Kolon Hattı Değişim İşi İhale İlanı


DT-9690 KÜÇÜKYALI KAMPÜSÜ C BLOK KALORİFER TESİSATI KOLON HATTI DEĞİŞİM İŞİ
İHALE İLANI

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Küçükyalı Kampüsü C Blok Kalorifer Tesisatı Kolon Hattı Değişim İşi için ihale süreci planlamıştır.İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul adresinden veya www.ticaret.edu.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 17.11.2020 – 13.00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.ticaret.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
 
 • Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Üniversitenin adı ve açık adresi yazılmalıdır.
 • Kapalı zarfın kapatılan (Yapıştırılan Kulakçıkları) yerleri Firma kaşeli ve imzalı olmalıdır.
 • Fiyat teklifi kaşeli ve imzalı olmalıdır.
 • Zarf içerisine konulacak Şartname, Sözleşme taslağı ve teklif formunun her sayfası kaşeli ve imzalı olmalıdır.
 • Şartname veya sözleşmede istenilen evrak var ise zarfa mutlaka konulmalıdır.
 • Tekliflerin geçerlilik süresi 45 gün olmalıdır.
 • Ürün veya hizmetin tamamına teklif verilmesi gereklidir
 • Yukarıda bahsi geçen konulara uymayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. DT-9690 Küçükyalı C Blok Kolon Hattı Değişim İşi Şartnamesi
 2. Küçükyalı C Blok Kolon Hattı Değişim İşi Hizmet Sözleşmesi
 3. Fiyat Teklifi Belgesi