Depolama Ünitesi ve Harddisk Alım İşi İhale İlanıDEPOLAMA ÜNİTESİ VE HARDDİSK ALIM İŞİ İHALE İLANI

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Depolama Ünitesi ve Harddisk Alım işi için ihale süreci planlamıştır. İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul adresinden veya www.ticaret.edu.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 01.03.2021 – 13.00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.ticaret.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
 
  • Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan Üniversitenin adı ve açık adresi yazılmalıdır.
  • Kapalı zarfın kapatılan (Yapıştırılan Kulakçıkları) yerleri Firma kaşeli ve imzalı olmalıdır.
  • Fiyat teklifi kaşeli ve imzalı olmalıdır.
  • Tekliflerin geçerlilik süresi 45 gün olmalıdır.
  • Ürün veya hizmetin tamamına teklif verilmesi gereklidir
  • Yukarıda bahsi geçen konulara uymayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
  1. Fiyat Teklifi Belgesi