Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Yüksek Lisans Programı

Programın amacı;

Türkiye bugün hızla gelişen bir ülke olarak ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda hızlı bir dönüşüm yaşamaktadır. Gelişme ve dönüşüm toplum için genel anlamda olumlu ve istenen bir durum olmakla birlikte birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.
 
Özellikle ekonomik dönüşüm ve beraberinde gelen göç ve kentleşme, ekonomik sorunlar, işsizlik ve istihdam sorunları; kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler; toplumun eğitim yapısındaki gelişmeler ve farklı eğitim taleplerinin oluşması; kadınların istihdamındaki gelişmeler; sağlık alanında gelişmeler ve buna bağlı olarak özellikle ruh sağlığında insanların duyarlılığının ve taleplerinin artması gibi değişimler toplumun her kesimini etkilediği gibi aileyi de önemli şekilde etkilemektedir. Bu değişmeler ve sorunlar, bireyleri olduğu kadar, aile kurumunu da etkilemekte ve aile birliğinin korunması oldukça zorlaşmaktadır. Bunun sonucu olarak, aile içi şiddet yaygınlaşmakta, boşanma artışlar olmakta, aileler oranlarında giderek manidar çocuklarını kontrol etmekte güçlükler yaşamakta, çocuklarını nasıl eğitecekleri konusunda tam bir karmaşa yaşamaktadırlar.
 
Bu sebeplerle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aile danışmanı ihtiyacını görmüş ve 04.09.2012 tarihinde resmi gazete ’de yayınlanan yönetmelik ile aile danışma merkezleri ve bu merkezlerde görev alacak aile danışmanlarının görev ve niteliklerini belirlemiştir. Ancak Sosyal hizmet merkezleri ile aile danışma merkezlerinde yeterli sayıda aile danışmanı istihdamının olmadığı belirtilmektedir.
 
Söz konusu ihtiyaçlar doğrultusunda programın amacı bu alanda uygulayıcı uzman meslek elemanı yetiştirmektir.


Başvuru Koşulları
 • Tezli Yüksek Lisans Programları için  ALES: 55 ve üstü (Puan türü; Eşit Ağırlıklı)
 • Tezsiz Yüksek Lisans Programları için  ALES koşulunun aranmaz.
 • Erkek adaylar için ; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.
 • 04.09.2012 tarihli 28401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği ile belirlenen lisans alanlarından birinden mezun olmak. İlgili alanlar: Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi.
Eğitim  - Öğretim            
 • Eğitim dili Türkçe
 • Derslere devam zorunluluğu %70
 • Dersler hafta içi 18:30-21:30 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.
Akademik Kadro
 • Prof. Dr. Ayşen Gürcan
 • Prof. Dr. Aşkın Asan
 • Prof. Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş
 • Prof. Dr. Hüseyin Hatemi
 • Prof. Dr. Muzaffer Şeker
 • Doç. Dr. Cihad Demirli
 • Dr. Öğr. Üyesi Hanifi Parlar
 • Dr. Öğr. Üyesi Firdevs Melis Cin
Tezli Program Dersleri
 • Aile Danışmanlığı Kuramları
 • Aile ve Çift Danışmanlığında Teknikler
 • Araştırma Teknikleri
 • Aile Danışması Uygulaması
 • Aile ve Çocuk Hukuku
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
 • Seçmeli Ders 1
 • Seçmeli Ders 2
 • Seçmeli Ders 3
 • Seminer Çalışması
 • Tez Çalışması
Tezsiz Program Dersleri
 • Aile Danışmanlığı Kuramları
 • Aile ve Çift Danışmanlığında Teknikler
 • Araştırma Teknikleri
 • Aile Danışması Uygulaması
 • Aile ve Çocuk Hukuku
 • Evlilikte Cinsel Sorunlar
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
 • Seçmeli Ders 1
 • Seçmeli Ders 2
 • Seçmeli Ders 3
 • Seçmeli Ders 4
 • Bitirme Projesi Çalışması
 Alan İçi Seçimlik Dersler
 • Evliliğe Hazırlanma Ve Evlilik Öncesinde Danışma
 • Ailede Travma Ve Krize Müdahale
 • Aile Sosyolojisi
 • Ailede Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları
 • Evlilikte Cinsel Sorunlar  (Tezli Program için Seçimlik)
 • Bireyi Tanıma Teknikleri
 • Aile Yapısı Araştırmaları
 • Sosyo-Kültürel Değişim Sürecinde Türkiye’de Aile
 • Farklı Gelişen Çocukların Ailelerine Yönelik Aile Danışmanlığı
 • Aile Çalışmalarında Nicel Veri Analizi
 • Aile Çalışmalarında Nitel Veri Analizi
 • Aile İçi İlişkiler ve Ebeveyn Eğitimi
2018-2019 Bahar dönemi başvuruları 13.01.2018 tarihine kadar devam edecektir. Bölüm sayfasına ulaşmak ve başvuru yapmak için tıklayınız.

Detaylı bilgi ve destek için: Arş. Gör. Lütfü Çakır 444 0 413 dahili #4648 email: lcakir@ticaret.edu.tr