Lojistik Programı

Lojistik, son yıllarda hızla önem kazanan ve giderek daha fazla eğitimli işgücüne ihtiyaç duyulan bir alandır. Ekonomi ve uluslararası ticaret alanında yaşanan gelişmelere ve hızlanan iş akışlarına bağlı olarak diğer sektörlere de hizmet vermesi nedeniyle rekabetin temel araçlarından biridir. Bu gelişmelere bağlı olarak vizyonumuz, uluslararası iş hayatında yaşanan gelişmelere ayak uyduracak bilgiye ve beceriye sahip kalifiye elemanlar yetiştirerek iş hayatına kazandırmaktır. Bu vizyonu desteklemek amacıyla eğitimlerde uygulama ağırlıklı sistemler geliştirmek ve sektördeki firmalarla işbirliği içerisinde yaratıcı projeler, bilimsel ve eğitim amaçlı toplantılar düzenlemektir. Öğretim kadromuz, alanında yetkin akademisyenlerden ve iş hayatında tecrübeli yöneticilerden oluşmaktadır. Ayrıca, kadro içerisindeki çeşitlilik farklı nitelikteki birçok faaliyeti yapabilmemize olanak sağlamaktadır.

Programı tamamlayarak mezun olan öğrencilerimizin girişimci ve yaratıcı özelliklere sahip olmalarını sağlayacak altyapıyı kazanmaları temel amacımızdır. Bu altyapı, bilgisayar becerisine sahip olmalarının yanı sıra, en az bir yabancı dili iyi bilmelerini gerektirmektedir. Okulumuzun olanakları bu yönde sürekli geliştirilmektedir. Mezunlarımızın iş hayatında başarılı olmaları sadece altyapıya dayalı değildir. Sektörle ilişkiler kurmayı sağlamak amacıyla çok çeşitli sosyal ve bilimsel faaliyetleri Lojistik Kulübü çatısı altında organize edebilmeleri mümkün olmaktadır. Sosyal beceri kazanmaları bakımından kulüp faaliyetlerine son derece önem verilmektedir. Böylece, bir yandan sektördeki firmalara kendilerini ve okulumuzu daha kapsamlı tanıtma fırsatı bulurlarken diğer yandan da iş hayatından canlı uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi edinmektedirler.

Mezunlarımız Lojistik firmalarında, gümrük firmalarında, uluslararası ticaret firmalarında rahatlıkla çalışabilmektedirler. Ayrıca, işletme lojistiği alanı da çok önemli iş olanakları sağlamaktadır. Mezunlarımız gerek hizmet sektöründe gerekse imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların lojistik, satın alma, satış, dağıtım gibi departmanlarında geniş iş fırsatları bulabilmektedirler.
 
Öğr. Gör. Nagehan Uca
Program Başkanı