V. Ulusal üretİm araştIrmalarI sempozyumu
“düşünceden uygulamaya değer yaratma”
bİldİrİler kİtabI : 25-27 KasIm 2005

İstanbul Tİcaret Ünİversİtesİ
Emİnönü Yerleşkesİ

 

İç Kapak

 

SUNUŞ BİLDİRİSİ                                                                                                            1

 

Yeni Dünya Düzeninde Üretim Ekonomisinin Geleceği Ve Ulusal İşlevleri

Masum TÜRKER (İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Ekonomiden Sorumlu Devlet Eski Bakanı)                                                                              5

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL                                                                          9

 

Üretim İşletmelerinde ERP Sistemleriyle Uyumlu Olarak Çalışan Ve Kendini

Yenileyen Malzeme İhtiyaç Planlama Sisteminin Kurulması Ve Bir Uygulama

Ramazan YAMAN, Aslan Deniz KARAOĞLAN, Kadriye ERGÜN,

Halit AKÇAL, Hande AKÇAL                                                                                             13

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Halı Dokuma Tezgahlarında Sipariş Yükleme Problemi

Mustafa YÜZÜKIRMIZI                                                                                                      19

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Ayakkabı Sektöründe Yer Alan Orta Ölçekli Bir Firmada  Atölye Kontrol

Çalışmalarına Yönelik Bir Uygulama

Bersam BOLAT, Seda TACER                                                                                             25

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Havlu Üretiminde İhtiyaç Duyulan İplik Miktarının Daha Etkin Planlanması

Mustafa ÇÖREKCİOĞLU, Fatma Filiz ÇALIŞKAN, Tevfik YILDIRIM                              31

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

MALİYET YÖNETİMİ                                                                                                      37

 

Teknolojik Yenilenmenin Üretim Maliyetlerine Etkisi

Masum TÜRKER, Engin YARBAŞI, Başak ERDEM                                                            41

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesinde Hedef Maliyetleme Yönteminin Rolü

Ve Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma

Ali ALAGÖZ, Baki YILMAZ, Mustafa AY                                                                           47

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Stratejik Maliyet Analizi Ve Yönetimi

Feryal Orhon BASIK, İpek TÜRKER                                                                                   53

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

PAZARLAMA                                                                                                                    59

 

İşletmelerde Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Farklı Bir Yaklaşım: Değer

Temelli Pazarlama

Mahmut TEKİN, Ercan ÇİÇEK                                                                                            63

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Müşteri İşbirliğinde Yenilikçilik

Gülgün KAYAKUTLU                                                                                                         69

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Konya Otomotiv Yan Sanayiinin Rekabet Gücü Hakkında Bir Araştırma

Mahmut TEKİN, Muammer ZERENLER                                                                              75

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Ürün Yaşamı Yönetiminde Üretimin Yeniden Yapılandırılması

Figen BALYEMEZ, E. İldem DEVELİ, D. Zeynep BAYAZIT ŞAHİNOĞLU                       83

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Mobil İletişim Sektöründe Pazar Paylaşımının ANP Yöntemi İle

Tahminlenmesi / Pazar Payı Arttırma Amaçlı Strateji Öneri Süreci

Yıldız YULUĞKURAL, Sevgi FELEK, Zerrin ALADAĞ                                                      89

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ                                                                                95

 

Otomotiv Sektöründe Liderlik, İklim Ve Çalışan Bağlılığı Ölçüm

Araştırmaları-İnsan Kaynakları Uygulaması

Nezir YALÇINKAYA, Kazım Selim ÖZKAN                                                                      99

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Kobilerde Çalışma Koşulları- Çalışan Memnuniyeti İlişkisi

Elif ÇALOĞLU BÜYÜKSELÇUK, Ömer ÜNER, Coşkun ÖZKAN                                    105

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Bulanık AHP İle Personel Seçimi

Elif ÖZGÖRMÜŞ, Özcan MUTLU, Hacer GÜNER                                                              111

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI                                                                                          117

 

Genetik Algoritma Esaslı PCB Montajı Optimizasyonu

Osman KULAK, İhsan Onur YILMAZ, Hans-Otto GÜNTHER                                            121

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Montaj Türü Üretim Sistemlerinde Doğrusal Hedef Programlama Uygulaması

Hayrettin Kemal SEZEN                                                                                                       127

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Deneysel Sonuçların Analizinde Yapay Sinir Ağları Kullanımı Ve Beton

Dayanım Testi İçin Bir Uygulama

Özlem HASGÜL, A. Sermet ANAGÜN                                                                               133

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Esnek İmalat Sistemlerinde Parça Seçimi Ve Makina Yükleme Problemleri

İçin Bir Tavlama Benzetimi Algoritması

Murat ARIKAN, Serpil EROL                                                                                              141

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Bulanık Çok Amaçlı Hücresel Tasarım Probleminin İki Aşamalı

Bulanık Programlama Yaklaşımı İle Çözümü

Feyzan ARIKAN, Zülal GÜNGÖR                                                                                       147

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ                                                                                            153

 

Türkiye'deki En Büyük Sanayi Kuruluşlarının Üretim Teknolojileri Alanında

Gerçekleştirdikleri Uygulamalara Yönelik Bir Araştırma

Aslı ERİM, Tuğba KARABULUT                                                                                         157

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Üretim, Kalite Ve Teknoloji Sorunları:

Türkiye'den Bir Örnek

Sıtkı GÖZLÜ, Vedat Zeki YENEN, Selahaddin BAYKAŞ                                                    163

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Eskişehir Ve Çevresindeki Üretim İşletmelerinde Üretim Yönetimi

Teknolojilerinin Uygulanma Düzeyleri

Şerafettin ALPAY, Nihat YÜZÜGÜLLÜ                                                                               169

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Kitlesel Kişiye Özel Üretimde Modüler Üretim Anlayışı

Haluk SOYUER                                                                                                                    177

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

KALİTE YÖNETİMİ                                                                                                         181

 

Sektörel Kalite Standardları Ve Entegre Kalite Yönetim Sistemleri

M. Numan DURAKBAŞA, İlknur ÇAVUŞOĞLU                                                                185

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

CE İşaretlemesi Ve Bir Telekomünikasyon Ekipmanında Uygulanması

Buğra ÖĞÜT, Bahar SENNAROĞLU                                                                                  191

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Lojistik Firmalarında Kalite Çalışmalarının Kurumsal Performansa Etkileri

Kemal Güven GÜLEN                                                                                                           197

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Toplam Kalite Uygulamalarının,

Kurum Performansına Etkilerinin İncelenmesi

Coşkun ÖZKAN, Selim ZAİM, Ali TÜRKYILMAZ                                                             203

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Bursa İli Otomotiv Sektöründe TS16949 Kalite Yönetim Sistemi’nin Rekabetçi

Avantajları

Ediz ATMACA, Hülya KESKİN                                                                                          209

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

ÜRETİM ÇİZELGELEME                                                                                                215

 

İki Ölçütlü Paralel Makineli Çizelgeleme Problemi: Maksimum

Tamamlanma Zamanı Ve Maksimum Erken Bitirme

Tamer EREN, Ertan GÜNER                                                                                                219

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Havsız Kumaş Üretimindeki Dokuma Çizelgeleme Problemine Bir Çözüm

Yordamı

Mustafa ÇÖREKCİOĞLU, Aşkıner GÜNGÖR                                                                    225

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

İki Ölçütlü Beklemesiz Akış Tipi Çizelgeleme Problemi: Toplam

Tamamlanma Zamanı Ve Maksimum Gecikme

Tamer EREN, Ertan GÜNER                                                                                                231

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Çok Ölçütlü Çizelgeleme Problemleri: Gelinen Nokta Ve Potansiyel Araştırma

Alanları

Zehra KAMIŞLI ÖZTÜRK, Müjgan SAĞIR ÖZDEMİR                                                      237

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Öğrenme Etkili Çizelgeleme Probleminde Maksimum Gecikmenin En

Küçüklenmesi İçin ÇözümYaklaşımları

Tamer EREN, Ertan GÜNER                                                                                                243

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

ÜRÜN GELİŞTİRME                                                                                                       249

 

Değer Analizinin Ürün Tasarımındaki Rolü: Bir Uygulama

Pınar KILIÇOĞULLARI, Gülşen AKMAN                                                                          253

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Yeniden Üretim Sistemleri İçin Sürdürülebilir Ürün Tasarımlarının

Oluşturulması

Mert TOPOYAN                                                                                                                  259

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Bilgi Paylaşımının Önemi Ve Değer

Yaratılmasına Olan Katkıları

Atik KULAKLI                                                                                                                    265

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Müşteri Ve Şirket Perspektiflerinden Stratejik Elektronik Ürün Geliştirme

Gülçin BÜYÜKÖZKAN                                                                                                       273

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Ürün Geliştirme Sürecine Destek Tasarım Teknikleri Ve Anahtar Başarı

Faktörleri

Gülçin BÜYÜKÖZKAN                                                                                                       279

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

YALIN ÜRETİM                                                                                                                285

 

Kanban Sisteminin Bir Uygulama Örneği

Â. Yurdun ORBAK, Suzan BİLGİN                                                                                      289

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Bir Otomotiv Fabrikasının Alt Montaj İşlemlerinde İsraf Azaltımı

Onur ARTIIŞIK, Semra BİRGÜN                                                                                         295

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Çevik Üretim

Onur ÇETİN, Nevin ALTUĞ                                                                                                301

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Müşteriden Tedarikçiye Değer Yaratma: Otomotiv Endüstrisinde Değer Akışı

Haritalandırma Uygulaması

Kadriye ÖZKAN, Semra BİRGÜN, Pınar KILIÇOĞULLARI                                              307

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Aksiyomlarla Tasarım İlkelerini Kullanarak Çekme/Kanban Üretim Kontrol

Sistemlerinin Tasarımı

Özgür KABADURMUŞ, M. Bülent DURMUŞOĞLU                                                          313

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

LOJİSTİK YÖNETİMİ                                                                                                      319

 

Kobilerin Üçüncü Parti Lojistik Hizmetleri Kullanımına İlişkin Bir Saha

Araştırması: Trabzon Örneği

İlker Murat AR,  Birdoğan BAKİ                                                                                          323

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Yavaş Devreden Stok Elemanları İçin Envanter Modelleri Uygulaması

Erdoğan AKTÜRK, Celal ÖZKALE, Nilgün FIĞLALI, Orhan ENGİN                                 329

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Lojistik Sektöründe Otomatik Tanımlama Sistemleri

Göksu KAYA, Tuncay ALTINPULLUK, V. Zeki YENEN                                                   335

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Entegre Lojistik Bilgi Sistemleri Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

Kemal Güven GÜLEN                                                                                                           341

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

PROJE YÖNETİMİ                                                                                                           347

 

Otomotiv Sanayiinde Değer Mühendisliği'nin Proje Yönetimine Uygulanması

Yavuz BEŞORAK                                                                                                                351

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Metal Kutu Üreten Bir Firmada Fizibilite Etüdü Uygulaması

Didem YILMAZ, Gülşen AYDIN, Coşkun ÖZKAN                                                             357

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Geliştirilmiş Ağırlıklı Konumlandırma Yöntemiyle Kaynak Kısıtlamalı Birden

Fazla Projenin Çizelgelendirilmesi

S. Çiçek ÖZEN, Serol BULKAN                                                                                         363

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Proje Yönetiminde Takım Liderliği

Altan DEMİRBAŞ, Özalp VAYVAY                                                                                    369

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLEMESİ                                                          375

 

Çalışanların Bakışı Açısından Verimlilik,Temel Değerler, Başarı Faktörleri, Bir            

Alan Araştırması

Meral A. TOPRAK                                                                                                               379

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri: Lojistik

Sektöründe Bir Uygulama

Mahmut TEKİN, Muammer ZERENLER, Atıl BİLGE, Mehmet YILDIZ,                 

Derya ÖZİLHAN                                                                                                                  385

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Firmaların Başarı Kriterlerinin Tanımlanması Ve Çalışanların Memnuniyeti

Kriterinin Bulanık Mantık Yöntemi İle Ölçülmesi

Dilek ERİK                                                                                                                           393

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

ERP Sistemlerinin Firma Performansına Etkileri  Üzerine Bir Saha

Araştırması

M. Şahin GÖK                                                                                                                      399

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

EĞİTİM VE İŞ DÜNYASI                                                                                                 405

 

Üretim Araştırmaları Sempozyumlarının Karşılaştırmalı Analizi

Birdoğan BAKİ                                                                                                                     409

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

İş Çevresinin Üniversite Mezunlarından Ve Üniversite Eğitiminden Beklentileri

Vedat Zeki YENEN, Sıtkı GÖZLÜ                                                                                       415

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Endüstrinin Değişik İş Kollarında İhtiyaç Duyulan Elemanların Yüksek Teknik

Eğitim Mezunlarından Sağlanmasındaki Beklentilerin Sınanması

Adnan MAZMANOĞLU, Yasemin KAHRAMANER                                                          421

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

ÜRETİM YÖNETİMİ                                                                                                       427

 

ÜAS'da Sunulan Bildiriler Kapsamında İmalat İşletmelerinin Üretim Sorunlarına

Bakışı

Halil SAVAŞ                                                                                                                         431

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Temsa Fabrikalarında İş Etüdü Uygulaması: Montaj Akış Kartı (AOS)

İsmail DÜNDAR, Ersin GÖKÇEN                                                                                        437

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Değer Mühendisliği Açısından Yenilik (Innovation)

Yavuz BEŞORAK                                                                                                                443

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonu Üzerine Bir Genelleme

Necmettin TANRIÖVER, Yiğit Koray GENÇ                                                                       449

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

TEDARİK YÖNETİMİ I                                                                                                   455

 

Üretim Sürecinde Tedarik Zincirinin Önemi ve Maliyet Yönetimi

Masum TÜRKER, Figen BALYEMEZ, Ali Altuğ BİÇER                                                       459

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Tedarik Zinciri Yönetimine Analitik Bir Yaklaşım

Mustafa ÜNÜVAR                                                                                                               467

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Bulanık AHP ile Tedarikçi Seçim Problemi Ve Bir Uygulama

Hacer GÜNER, Özcan MUTLU                                                                                           473

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

FİNANSAL YÖNETİM                                                                                                     479

 

Finansal Verimlilik Artışının Finans Maliyetlerine Etkisini Belirlemeye Yönelik

Bir İnceleme

Hüseyin YILMAZ                                                                                                                 483

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Tamsayılı Programlama ile Portföy Çeşitlendirme Probleminin Çözümü

Emin Başar BAYLAN                                                                                                           489

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Türkiye'de İpotekli Konut Kredileri Ve Finansmanı

Muammer ÇAKIR, Sami ERCAN                                                                                         495

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

YÖNETİMDE STRATEJİK UYGULAMALAR                                                              499

 

Strateji Geliştirmede A'Wot Hibrit Metodu Kullanımı ve Türk Kimya

Sektöründe Bir Uygulama Çalışması

Alev TAŞKIN, Ali Fuat GÜNERİ                                                                                         503

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Baskı Devre Başarı Öyküsü

Atila ONAR                                                                                                                          509

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Stratejik Planlama Sistematiği

Hakan BÜTÜNER                                                                                                                511

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

TEKNOLOJİ                                                                                                                       517

 

Hizmet İşletmelerinde Bilişim Teknolojisinin Stratejik  Kullanımına İlişkin

Bir Hastane Uygulaması

Mahmut TEKİN, Dilek Arzu AKOLAŞ                                                                                 521

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Yeniden Üretimin Faydaları Ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri

Özgür KARADEMİR, Orhan ENGİN, Nilgün FIĞLALI                                                        527

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yılında Türkiye'nin Uzay Vizyonu Ne

Olmalıdır?

Ali Kamil TAŞLICALI                                                                                                          533

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Teknolojik Gelişim Ve Organizasyonların Yeniden Yapılandırılması

Dilek Arzu AKOLAŞ                                                                                                            541

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Rüzgar-Güneş Enerji Sistemlerinden Yararlanma Olanakları

Zafer ASLAN, Hakan GENÇOĞLU                                                                                     547

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL                                                                           553

 

Otomotiv Yansanayinde Altı Sigma Araçlarının Kullanımı Ve Uygulama Örneği

Aslı ERDİLLER, Â. Yurdun ORBAK                                                                                    557

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Web Kalitesinin Ölçülmesinde İstatistiksel Süreç Kontrol Şemalarının

Kullanımı

Mustafa Zihni TUNCA, Abdullah SÜTÇÜ                                                                             561

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Bir Endüstri İşletmesinde Çok Değişkenli İstatistiksel Süreç Kontrolü

M. Övül ARIOĞLU SALMONA, S. Ümit OKTAY FIRAT                                                  567

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Çoklu Kalite Başarım Özelliklerinin Hedef Programlama Ve Taguchi Yöntemi

Kullanılarak Eniyilenmesi

Kasım BAYNAL, Ümit TERZİ                                                                                              573

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

İşaretli Sıra İstatistiğini Kullanan Parametrik Olmayan Kontrol

Diyagramıyla Sürecin İzlenmesi

Metin ÖNER                                                                                                                         579

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

ÜRETİMDE SİMÜLASYON UYGULAMALARI                                                           585

 

Bir Montaj Hattı Üretim Sisteminde Optimal İşgücü Dağılımının Arena Process

Analyzer(PAN) Ve Optquest Kullanılarak Belirlenmesi

Özgür ARMANERİ                                                                                                              589

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Üretim İşletmelerinde Tedarik Zinciri Uygulamalarının Benzetim Yöntemi İle

Desteği

Alptekin ERKOLLAR                                                                                                           595

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

TEDARİK YÖNETİMİ II                                                                                                  601

 

Stratejik Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Tedarikçi Seçiminin Analitik Hiyerarşik

Süreç İle Gerçekleştirilmesi

Erhan ADA, Yiğit KAZANÇOĞLU, Burcu ARACIOĞLU                                                   605

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Sosyal Sorumluluk Kavramı Ve Tedarik Zincirinde Uygulanması

Aslı SÜDER                                                                                                                          613

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Makina Halı Sektöründe Satınalma Davranışına Etki Eden Tedarikçi Performans

Kriterleri

Ramazan KAYNAK, Mehmet AYTEKİN                                                                             619

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Otomotiv Sektöründe Tedarikçi Seçimine Etki Eden Faktörler Ve Tedarikçi Seçimi

Bahar ÖZYÖRÜK, Evren Can ÖZCAN                                                                               625

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

EĞİTİM ARAŞTIRMALARI                                                                                           631

 

HHO Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etki Eden Faktörlerin  Çoklu

Regresyon Yöntemiyle İncelenmesi

Sami ERCAN, Okay IŞIK, Volkan ÇAKIR                                                                          635

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Üniversitelerde Stratejik Planlama Sürecinde Eğitime Yönelik Sürdürülebilir

Kalite Uygulamaları-Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği-

İbrahim Attila ACAR, Mehmet GENÇTÜRK, Özer GÖKTEPE,

Diljin KEÇECİ, Vecihi KIRDEMİR, Cevdet YILMAZ                                                          641

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Endüstri Mühendisliği Uzmanlık Alanlarına Öğrenci Atamak İçin Bir Kariyer

Planlama Yaklaşımı

Emel KORDON, Aşkıner GÜNGÖR                                                                                    647

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Öğrencilerin Üretim Konuları Hakkındaki Bilgilerini Ve Üretim Yönetimi

Dersini Değerlendirmeleri

Tuncer ÖZDİL, Cengiz YILMAZ, Güray AKDOĞAN                                                          653

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

KONFERANS I                                                                                                                  661

           

AB Kopenhang Süreci Ve Mastriht Bildirgesi Açısından Yeterlilikler

Çerçevesi

Oğuz BORAT (MEGEP/SVET)                                                                                            665

Full Page ImageFull Text  - PDF

           

 

KONFERANS II                                                                                                                671

 

Üniversite, Sanayi, Üretim

Metin TULGAR (Yeditepe Üniversitesi)                                                                                 675

Full Page ImageFull Text  - PDF

           

 

KONFERANS III                                                                                                               677

           

Üretim Sektöründe Elektronik Ticaretin Rolü

Adnan TOKALIOĞLU (ARUS Pazarlama)                                                                           681

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

ÇALIŞTAY I                                                                                                                       683

 

Yalın Fabrika Simülasyon Oyunu

Ülkü KULAÇ (Yalın Enstitü Derneği)                                                                                     687

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

ÇALIŞTAY II                                                                                                                      691

                                  

Proses Yönetimi ve GAP Analizi

Alptekin ERKOLLAR (University of Applied Sciences, Avusturya)

M. Birgit OBERER (TK, Avusturya)                                                                                      695

Full Page ImageFull Text  - PDF

           

YAZAR İNDEKSİ                                                                                                              699

Full Page ImageFull Text  - PDF