İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY  JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

2005 Yıl:4 Sayı:7 Bahar 2005/1

Elektronik Performans İzleme Sistemlerinin Çalışanlar ve İşletmeler Üzerindeki Etkileri

Gözde Yılmaz s.1-19

Full Page ImageFull Text  - PDF

Öğrencilerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini Tercih Nedenleri ve Beklentileri (Muğla Üniversitesi Örneği)

Erdoğan Gavcar, Zeki Atıl Bulut, Ali Naci Karabulut s. 21-39
Full Page ImageFull Text  - PDF


Popüler Roman Popüler Sinema İlişkisi Çerçevesinde Bir Uyarlama Örneği: Bridget Jones’un Günlüğü

Ala Sivas s. 41-58
Full Page ImageFull Text  - PDF

Çokuluslu İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi

Beliz Dereli s.59-81
Full Page ImageFull Text  - PDF

Geçiş Dönemi ve Uluslararası Müzakereler  

Cumhur Mumcu s. 83-102
Full Page ImageFull Text  - PDF

Kobilere Sağlanan Desteklerin Kobilerin Performanslarına Etkisi  

Oya Erdil, Adnan Kalkan s. 103-122
Full Page ImageFull Text  - PDF


21.Yüzyılda, Türkiye’de Ulusal Radyo Haberciliği: Ticari Kaygılar Aşılabilecek mi?

Oya Şakı Aydın s.123-131
Full Page ImageFull Text  - PDF


5224 Sayılı Kanuna Göre Sinema Filmlerine Devlet Desteği

Ömer Cüneyt Binatlı s.133-137
Full Page ImageFull Text  - PDF


The Turkish Broad Money Demand

Cem Saatçioğlu, H. Levent Korap s.139-165
Full Page ImageFull Text  - PDF


İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Kapsamında Meydana Gelen Değişimler

Mahmut Demirbaş s.167-188
Full Page ImageFull Text  - PDF


September 11, Globalization and World Peace

F. Fulya Tepe, Abdullah Karatay s.189-199
Full Page ImageFull Text  - PDF


Temel Fonksiyonel Yeteneklerin Firmanın Yenilik ve Finansal Performansına Etkileri

Erol Eren, Lütfihak Alpkan, Yücel Erol s.201-224
Full Page ImageFull Text  - PDF


Türkiye’nin AB Müzakere Sürecine Girmesinin Yabancı Sermayeli Şirketler Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

 Tuğba Karabulut, Oğuz Demir s. 225 -244
Full Page ImageFull Text  - PDF


Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Şirketlerin Stratejik Karar Alma Yaklaşımlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Tuğba Karabulut s.245-259
Full Page ImageFull Text  - PDF


An Introduction to the Swedish Welfare State

F. Fulya Tepe s.261-274
Full Page ImageFull Text  - PDF


Bölgesel Kalkınma Farklılıklarının Giderilmesinde Etkin Bir Araç: Bölgesel Planlama ve Bölgesel Kalkınma Ajansları

Kahraman Arslan s. 275-294

Full Page ImageFull Text  - PDF