İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY  JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

 

2006 Yıl:5 Sayı:9 Bahar 2006/1

 

İçkapak

Hakem Listesi
İçindekiler


Logonun Kurum Kimliği Üzerindeki Etkisi   

Gülay Öztürk  s.1-17

Full Page ImageFull Text  - PDF

                                                                                                                                            

İletişim Bilimleri ve Kültürel Çalışmalar: Bir Disiplinin Sınırları Sorularımızın Sınırlarını Kapsayabilecek mi?

Zeliha Hepkon s.19-27

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Japonların Kültürel Özellikleri Bağlamında;Yönetsel, Ekonomik ve Sosyal Süreçlerinin Analizi

Ünsal Sığrı s.29-47

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Türk Elektronik Sektörünün Rekabetçilik Analizi

Melih Bulu, İ. Hakkı Eraslan, Hüseyin Kaya   s.49-66

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Which One is More Important in Advertising ? Creativity Or Ethics in Designs? With  Case Study

Elif Eda Balkaş   s.67-80

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Reklamın Savunusunda Toplumsal Bir Perspektif

Barbara J. Phillips , Çeviren: F. Fulya Tepe   s.81-94

Full Page ImageAbstract  - PDF

 

Avrupa Birliği’ne Aday ve Üye Ülkelerin Ekonomik Benzerliklerinin Kümeleme Analiziyle İncelenmesi

Münevver Turanlı, Ünal H. Özden, Serdar Türedi  s.95-108

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

1990 Sonrası Çin Halk Cumhuriyeti’nde Kitle İletişim Sistemi  ve Temel Sorunlar         

Leyla Budak, İlker Erdoğan s.109-123

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Gayrimenkul Sektöründe Modern Pazarlama Teknikleri  ve Güncel Uygulamalar

Özgür Çengel  s.125-131

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Seyyar Pazar Esnafının Sorunları ve Çözüm Önerileri  (Muğla İli Örneği)

Erdoğan Gavcar, Tuğba Uçma, Çağrı Köroğlu  s.133-142

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Kredi Kartı Değerlendirme Tekniklerinin Karşılaştırılması

Murat Çinko s.143-153

Full Page ImageFull Text  - PDF