İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY  JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

 

2006 Yıl:5 Sayı:10 Güz 2006/2  (Hukuk Sayısı)

 

İçkapak


İçindekiler


 

Prof.Dr. Nuri ÇELİK

İş Güvencesi – Kötüniyet Tazminatı İlişkisi (Karar İncelemesi)  s.1-6

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Prof.Dr. Algun ÇİFTER / Özge DEMİR

4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Geçici İş İlişkisi “Kavramı, Türleri ve 

Koşulları” s.7-23

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Prof.Dr. Abdullah DİNÇKOL

Kopenhag Kriterlerinin Türk Pozitif Hukuku’na Etkileri  s.25-48

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Prof.Dr. Bihterin DİNÇKOL

Yönetilenlerin “Öz” Yönetimi - Kamuoyu  s.49-66

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Prof.Dr. Zafer GÖREN

Yaşama Hakkı ve Ölüm Cezası  s.67-97

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Prof.Dr. Kayıhan İÇEL

Telif Ceza Hukuku Açısından Eser Kavramı ve Bu Bağlamda Avukat

Dilekçelerinin Değerlendirilmesi  s.99-107

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Prof.Dr. Kayıhan İÇEL

Güvenlik Sorunu ve Ceza Hukuku  s.109-114

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Prof.Dr. Kayıhan İÇEL

Organize Hayali İhracat Eylemlerinin Yasal Gelişmeler Kapsamında

Değerlendirilmesi  s.115-122

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Doç.Dr. S. Didem ALGANTÜRK LİGHT

TTK Tasarısı’nın Deniz Ticareti Başlıklı Beşinci Kitabı İle Getirilen

Düzenlemeler ve Değerlendirmeler  s.123-145

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Doç.Dr. Yücel OĞURLU / Alvir SAETGARAEV

Rusya Federasyonu İdare Hukukunda Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar  s.147-161

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Doç.Dr. Şükran ŞİPKA

Avrupa Birliği Aile Hukuku ve CEFL (Avrupa Birliği Aile Hukuku

Komisyonu, Prensipleri, Amaçları ve Yapılan Çalışmalar)  s.163-172

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Doç.Dr. Lerzan YILMAZ

4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler  s.173-190

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Doç.Dr. Emin ZEYTİNOĞLU

İş Hukukunda Esneklik ve 4857 Sayılı İş Kanunu’na Çeşitli Yansımaları  s.191-202

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Yrd.Doç.Dr. Ali Hakan EVİK

Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu  s.203-219

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Yrd.Doç.Dr. Cumhur MUMCU

Ortadoğu’da Siyasal Modernleşme Süreci ve Müzakere Kültürü  s.221-231

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Ar.Gör. Şule ŞAHİN CEYLAN

Francis Fukuyama ve Tarihin Sonu Tezi  s.233-252

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Ar.Gör. Mualla Buket SOYGÜT

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkemesi Kararlarında Mükellefin

Suç ve Cezalara İlişkin Hakları  s.253-265

Full Page ImageFull Text  - PDF