İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY  JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

 

2007 Yıl:6 Sayı:11 Bahar 2007/1 

 

 

İçkapak

Hakem Listesi

Editörden

İçindekiler


Bilgi Sistemleri Perspektifinden Kurumsal Kaynak Planlaması: Etkiler ve Değerler

H. Kemal İLTER s.1-20

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Siyasi Karar

Serdar SEMENT  s.21-78

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Yönetişim İlkelerinin Uygulanmasında Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu

ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Açısından Önemi

Hasan ABDİOĞLU s.79-102

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Türkiye’de İhracat Kredi Sigortası Uygulaması; ABD ve Güney Kore ile Karşılaştırması

Şakir SAKARYA, Sefer UÇAK s.103-117

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Alımlama Araştırmaları ve Kültürel Çalışmalar Geleneğinin Katkısı

Oya ŞAKI AYDIN  s.119-131

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Kobi Sahiplerinin Girişimcilik, Kişilik ve Liderlik Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Muğla İlinde Ampirik Bir Araştırma

Emin UZUN, Serkan DİRLİK  s.133-148

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Otomobil İhracatı ve İthalatı Fiyat Endeksi Verilerinin Farklı Varyanslılığının İncelenmesi

Cengiz AKTAŞ  s.149-162

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Başkanlık ve Yarı-Başkanlık Sistemi; Türkiye’de Uygulanabilirliği Tartışmaları

Ertan BECEREN, Gökhan KALAĞAN  s.163-181

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Swedish Neutrality and its Abandonment

F.Fulya TEPE  s.183-201

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Türk Plastik Sektörünün Rekabetçilik Analizi

İ. Hakkı ERASLAN, Abdülmecit KARATAŞ, Hüseyin KAYA s.203-219

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

İller Arası Rekabet Endeksi: Türkiye’deki İllerin Rekabetçilik Seviyelerinin Göreceli Olarak Ölçülebilmesi İçin Bir Yaklaşım

Kerem ALKİN, Melih BULU, Hüseyin KAYA s.221-235

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Tüketici Davranışına Yönelik Araştırmalarda Alternatif Bir Teknik:

Etnografik Araştırma

Ulun AKTURAN s.237-252

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Yükseköğretim Gençliğinin Benlik Algısının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: İstanbul Ticaret Üniversitesi Örneği

Banu SAYINER , Esra SAVAŞAN, Didem SÖZEN, Özcan KÖKNEL  s.253-265

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Kurum İmajı Analizi ve Bir Belediye Üzerindeki Uygulamanın Değerlendirilmesi

Nilay GEMLİK, Ünsal SIĞRI  s.267-282

Full Page ImageFull Text  - PDF

 

Hidrojen Ekonomisine Doğru

Özgür ASLAN s.283-298

Full Page ImageFull Text  - PDF