İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY  JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

 

2008  Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008/1 

 

İçkapak

Hakem ListesiİÇİNDEKİLER

 

1.      Global Ekonomik Kriz ve Türk Kamu Maliyesi

     Ömer Faruk BATIREL s.1-9

     Full Page ImageFull Text  - PDF

 

2.       Konaklama İşletmelerinin Yönetim Yapılarının Web Tabanlı Pazarlama Faaliyetlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma

     Yasin BOYLU, Adem TUNCER s.11-30

     Full Page ImageFull Text  - PDF

 

3.      Seçenek Sayısının Artması Seçme Davranışını Etkiler mi?

     Ertuğrul GÖDELEK s.31-48

     Full Page ImageFull Text  - PDF

 

4.      Değişen Rekabet Koşullarında Geleneksel Gıda Perakendecilerinin Rekabet Gücünün Artırılması

     Nur ERSUN, Kahraman ARSLAN s.49-67
     Full Page ImageFull Text  - PDF

        

5.      İstanbul’da Faaliyet Gösteren Seyahat Acentalarının Pazarlama Karması Kararları Üzerine Bir Araştırma

     A. Celil ÇAKICI, Lütfi ATAY, Serhat HARMAN s. 69-87

     Full Page ImageFull Text  - PDF

 

6.      Gümrük Birliği Sonrası Türkiye’nin İhracat Fonksiyonunun Tahmini

     Cengiz AKTAŞ, Veysel YILMAZ s.89-104

     Full Page ImageFull Text  - PDF

 

7.      Termal Turizm Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Gönen Örneği

      Mehmet Oğuzhan İLBAN, Ahmet KÖROĞLU, Düriye BOZOK s.105-129

     Full Page ImageFull Text  - PDF

 

8.      France end European Integration: An Uneasy Relationship

     Beyza Ç. TEKİN s.131-146

     Full Page ImageFull Text  - PDF

 

9.      Fenerbahçe Taraftarlarının Takımlarına Yönelik Psikolojik Bağlılıkları ile Saldırganlıkla İlgili Tutumları Arasındaki İlişki

     Caner GİRAY, Gülberk GÜLTEKİN SALMAN s.147-157

     Full Page ImageFull Text  - PDF

 

10.  Film, Gerçeklik ve Bilinç

     Rıdvan ŞENTÜRK s.159-174

     Full Page ImageFull Text  - PDF

 

11.  Dış Ticaret Serbestîsinin Türk İmalat Sanayi Fiyat Maliyet Marjları Üzerindeki Etkisi

     Alper ASLAN, Ferit KULA s.175-192

     Full Page ImageFull Text  - PDF

 

12.  Müşteri Vatandaşlık Davranışının Öncüllerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

     Tülay Korkmaz DEVRANİ, İpek Kalemci TÜZÜN s.193-208

     Full Page ImageFull Text  - PDF

 

13.  Uluslararası Ticarette Akreditifli Ödemeler ve UCP 600

     Ali POLAT s.209-222

     Full Page ImageFull Text  - PDF

 

14.  Türkiye Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Nazım Hesapların Önemi ve Dış Ticaret İşlemlerindeki Yeri

     Engin YARBAŞI s.223-237

     Full Page ImageFull Text  - PDF

 

15.  İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilişim Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma: Tekirdağ Örneği

     Asım SALDAMLI s.239-263

     Full Page ImageFull Text  - PDF

 

16.  Türk Tekstil ve Hazırgiyim Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Düzeyinin Analizi

     İ. Hakkı ERASLAN, İsmail BAKAN, Aslı Deniz HELVACIOĞLU KUYUCU s.265-300

     Full Page ImageFull Text  - PDF

 

17.   OECD Ülkelerinde Bütçe Açıkları ve Dış Ticaret Açıkları Arasındaki İlişkinin CADF ve Eş Bütünleme Testleriyle İncelenmesi

     Metehan YILGÖR s.301-322

     Full Page ImageFull Text  - PDF

 

18.  Die Türkischen Gastarbeiter Als “Aussenseiter” in der Erzählung “Wie Bei Gogol” Von Siegfreid Lenz Eine literatursoziologische Untersuchung unter der Berücksichtigung der homo-duplex Theorie

     Nejdet KELEŞ s.323-337

     Full Page ImageFull Text  - PDF

 

19. İmkb Bileşik 100 Endeksi Getiri Volatilitesinin Analizi
    
Ünal H. ÖZDENs.339-350
     Full Page ImageFull Text  - PDF


20. Intellectual Capital  in Metropolitan Hotels
     Asım SALDAMLI s.351-358

     Full Page ImageFull Text  - PDF