İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY  JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

 

2008  Yıl:7 Sayı:14 Güz 2008/2 

 

İçkapak

Hakem ListesiİÇİNDEKİLER

 

1.      Prof. Dr. Zafer GÖREN
Siyasal Güç Faktörü Olarak Anayasa Mahkemesi 1-24

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

2.     Prof. Dr. Kayıhan İÇEL
Savcılar İçin Etik ve Davranış Biçimlerine İlişkin Avrupa Esasları ”Budapeşte İlkeleri” Işığında “Savcıyı Ret Sorunu” 25-33

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

3.      Prof. Dr. Kayıhan İÇEL
Görünüşte Birleşme (İçtima) İlkeleri ve Yeni Türk Ceza Kanunu 35-49

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

4.      Prof. Dr. Nevzat KOÇ
Türk Borçlar Kanunu Tasarında Vekâlet Sözleşmesine,
Havaleye, Kefalet ve Âdi Ortaklık Sözleşmelerine İlişkin Olarak Yapılması Öngörülen Yenilik Ve Değişiklikler 51-63

     Full Page ImageFull Text  - PDF

        

5.      Doç. Dr. S. Didem ALGANTÜRK LIGHT
Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirliliği Hakkında Yasal Düzenlemeler ve Değerlendirilmeler 65-73

     Full Page ImageFull Text  - PDF

 

6.      Yrd. Doç. Dr. Oğuz CANER/Yrd.Doç. Dr. Abdulkadir AKIL
Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Taşınması ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Konvansiyonu 75-95

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

7.      Yrd. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK
Somut Bir Olaydan Hareketle Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçlarının Unsurlarının Değerlendirilmesi 97-111

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

8.      Dr. Ömer ÇINAR
6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Göre Konut İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası 113-136

     Full Page ImageFull Text  - PDF

 

9.      Arş Gör. R. Eda GİRAY/Arş. Gör. Sezin AKTEPE
Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılacak Sorumluluk Davalarında Zamanaşımı Süreleri 137-156

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

10.  Arş. Gör. Ahmet KALAFAT
İdari Yargılama Usulü Kanunu’na Göre Davanın İhbarı 157-173

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

11.  Av. Canan Özlem ILGIN ÇELİK
Deniz Yolu ile Eşya Taşımacılığında Geç Teslimden Kaynaklanan Zararlardan Sorumluluk 175-201

     Full Page Image Full Text  - PDF