İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY  JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

 

2009  Yıl:8 Sayı:16 Güz 2009/2 

 

İçkapak

Hakem ListesiİÇİNDEKİLER

 

1.      Prof. Dr. Zafer GÖREN
Anayasa Koyan Erk Ve Anayasa Değişikliklerinin Sınırları........ 1-15

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

2.     Prof. Dr. Kayıhan İÇEL
Türkiye’de İnternet Ortamında İşlenen Suçlardan Ve Kabahatlerdan Sorumluluğun Genel Esasları - Erişimin Engellenmesi - İçeriğin
Yayından Çıkarılması Ve Cevap Hakkı................................. 17-28

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

3.      Prof. Dr. Nevzat KOÇ
Başkasına Verilen Zararlardan Sözleşme Dışı Sorumluluk ................................. 29-47
Full Page Image Full Text  - PDF

 

4.      Doç. Dr. S. Didem ALGANTÜRK LIGHT
Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği Hakkında Değerlendirmeler .............. 49-64
Full Page Image Full Text  - PDF

        

5.      Yrd. Doç. Dr. Oğuz CANER

     Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Taşınımından Doğan Zararlardan Sorumluluk Ve Tazminata Dair Basel Protokolü ................... 65-89
Full Page Image Full Text  - PDF

 

6.     Dr. Ömer ÇINAR
Türk Borçlar Kanunu Ve Alman Medenî Kanununa Göre Cezaî Şartın
İndirilmesi ......................................................................................................... 91-115
Full Page Image Full Text  - PDF

 

7.      Arş. Gör. Seda AKAY
Etkili Bir İnsan Hakları Mekanizması İçin AİHS Sisteminde Hükümlerin
İcrasının Denetimi ........................................................................................... 117-134

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

8.    Arş. Gör. Onur Sabri DURAK
Remarks On Conditions Of Employment in the Context Of Maritime
Labour Convention 2006 ................................................................................. 135-157

     Full Page ImageFull Text  - PDF

 

 

10.  Arş. Gör. Mualla Buket SOYGÜT ARSLAN
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Miailhe/Fransa Kararı ........................ 159-171

     Full Page Image Full Text  - PDF

 

11.  Arş. Gör. Ebru ŞENSÖZ
27.11.2007 Tarih Ve 5718 Sayılı MÖHUK Uyarınca Yabancılık Unsuru
Taşıyan Evlilik Mallarına İlişkin İhtilaflarda Uygulanacak Hukuk ................. 173-211

     Full Page Image Full Text  - PDF