İçindekiler

6102 SAYILI TTK UYARINCA GEMİ ACENTELERİNİN TABİ OLDUĞU HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Didem ALGANTÜRK LIGHT, 1-11

Full Text-PDF

VERGİ HARCAMALARI, MALİ SAYDAMLIK İLKESİ VE ANAYASAYA UYGUNLUK

Ömer Faruk BATIREL, 13-20

Full Text-PDF

ANAYASAL-DEMOKRATİK BİR REJİMDE ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK

Mustafa ERDOĞAN, 21-29

Full Text-PDF

DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ

Zafer GÖREN, 31-60

Full Text-PDF

LİMİTED ORTAKLIKLARDA MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU

Şükrü YILDIZ, 61-79

Full Text-PDF

6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE ISMARLANMAYAN ŞEYİN GÖNDERİLMESİ (BK. 7)

Muzaffer ŞEKER, 81-98

Full Text-PDF

VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİK MÜDAHALELERİN HUKUKA UYGUNLUĞU BAKIMINDAN RIZANIN ARANMADIĞI HÂLLER

Arif Barış ÖZBİLEN, 99-124

Full Text-PDF

KİRA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASINDAN SONRA KİRALANANIN EL DEĞİŞTİRMESİ: “SATIM KİRAYI BOZMAZ” İLKESİNİN SONUÇLARI

Pınar ALTINOK ORMANCI, 125-141

Full Text-PDF

KONİŞMENTONUN HUKUKİ İLİŞKİYİ BELİRLEME İŞLEVİNİN İKİ BOYUTU VE BU İŞLEVİN ÖZELLİKLE FOB SATIŞLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nil KULA DEĞİRMENCİ, 143-165

Full Text-PDF

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA DENKLEŞTİRME İSTEMİ

Zehra BADAK AYBAR, 167-201

Full Text-PDF