İçindekiler

 

21. YÜZYILDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BARIŞ İÇİN KÜRESEL STRATEJİLER

Uğur Yasin ASAL, s.1-14

Full Text-PDF

 

DRAMATİK HAKİKAT, SAVAŞ VE BARIŞ

Rıdvan ŞENTÜRK, s.15-42

Full Text-PDF

 

İNSANIN SALDIRGAN VE YIKICI DOĞASINI ANLAMAK

Nurgül YAVUZER, s.43-57

Full Text-PDF

 

BARIŞ KAVRAMINA TEORİK YAKLAŞIMLAR VE

KÜRESEL YÖNETİŞİM

Atilla SANDIKLI, Erdem KAYA s.59-79

Full Text-PDF

 

AVRUPA BORÇ KRİZİ’NİN İZİNİ SÜRMEK: MALİ DİSİPLİN

Dr. Zafer SEZGİN s.81-90

Full Text-PDF

 

BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ SÜRECİNDE BAZI HUKUKİ SORUNLAR

Ali İhsan ÖZTÜRK s.91-114

Full Text-PDF

 

İSKANDİNAV ESTETİĞİ: DAGUR KARİ FİLMLERİNDE VAROLUŞÇU SORGULAMALAR

Ekin Gündüz ÖZDEMİRCİ s.115-137

Full Text-PDF

 

İSTANBUL’DAN ANKARA’YA: İSTANBUL HELEN EDEBİYAT CEMİYETİ (SYLLOGOS) KÜTÜPHANESİ’NİN İZİNDE

Elçin MACAR s.139-149

Full Text-PDF

 

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KAPSAMINDA PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİN İNCELENMESİ: HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Ali GÖRENER s.151-165

Full Text-PDF

 

GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNTEM IŞIĞINDA OTOMOTİV FİRMALARININ AMBLEMLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ

Mithat YILMAZ1, Murat SAYMALI s.167-179

Full Text-PDF

 

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSANIN YETKİNLİKLERİ İLE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ

Halil ZAİM s.181-196

Full Text-PDF

 

ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERDE ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BELİRTİLERİNİN TARANMASI

Canan Kaya ŞEKERAL, Oya Güngörmüş ÖZKARDEŞ s. 197-219

Full Text-PDF

 

ÖĞRENEN ORGANİZASYONUN PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Duygu TOPLU, Meltem AKÇA s.221-235

Full Text-PDF

 

PROJE FİNANSMANI İHRACAT KREDİ KURUMLARININ PROJE FİNANSMANINDAKİ ROLÜ

Fatma Ceren YALÇIN s.237-261

Full Text-PDF

 

UZAKTAN EĞİTİM HİZMETİNİN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR UYGULAMA

Ali Çağlar ÇAKMAK s.263-287

Full Text-PDF

 

ÜNİVERSİTE REKLAMLARINDA KONUMLANDIRMA MESAJLARININ KULLANIMI

Erdem TATLI s.289-316

Full Text-PDF

 

ETİK AÇIDAN İNSAN GENOM PROJESİ

Aysel DEMİR s.317-327

Full Text-PDF

 

HEGEMONYA, ‘HEGEMANİA’ OLUNCA…

Can CEYLÂN s.329-345

Full Text-PDF

 

“PERSEUS” KAHRAMANLIK MİTİNİN ARKETİPSEL SEMBOLLERLE İNCELENMESİ

M. Nefrin TOKYAY s.347-348

Full Text-PDF

 

YAYIN KOŞULLARI VE YAZIM KURALLARI