İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET İngilizce Destekli
BÖLÜM BAŞKANI

Uluslararası Ticaret Bölümü

Geleneksel işletme stratejilerinin çok hızlı değiştiği ve küresel piyasalara gitgide daha fazla öncelik verdiği bugünkü dünyamızda uluslararası ticaretin bütün bu değişimlerin motoru olduğunda şüphe yoktur; özellikle de tüketim kalıplarını neredeyse evrensel hale getirip üretim ekonomisini de peşinden sürüklemesiyle. Denebilir ki, dünya ekonomisinin bu yeni çağında, benzer nitelikteki ürün ve hizmetleri, benzer pazarlarda, gittikçe daha bir birbirine benzer tüketim kalıplarına sahip hale gelen tüketici gruplarına benzer pazarlama stratejileriyle sunmaya çalışan pek çok işletme bulunmakta ve bunların sayısı hızla artmaktadır.Kuşkusuz böylesi bir ortam işletmeler için yeni ufuklara açılma konusunda sayısız fırsatlar sunmaktadır. Ama bu, aynı zamanda, işletmelerin mal olsun hizmet olsun ürünlerini farklılaştırmalarının gittikçe zorlaşması, dolayısıyla hem ulusal hem de uluslararası piyasalardaki rekabetin son derece çetin hale gelmesi demektir.

Benzer gözlemler ulusal ekonomiler için de kuşkusuz geçerlidir: Öteden beri kendi kabuğuna çekilmiş olarak varlığını sürdürmekte olan bir çok ülke, küreselleşmenin sunduğu yeni fırsat ve imkanları başkalarından daha etkin ve daha rasyonel bir biçimde kullanarak dünya ekonomisi içinde daha bir ağırlıklı olarak varlığını ortaya koyar olmuştur. Ama iş bu kadarla bitmemekte, uluslararası arenada yeni pozisyon ve seviyelere ulaşmak kadar, oralarda tutunabilmek için de çetin mücadeleler verilmesi gerekmektedir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü, her şeyden önce, öğrencilerini böyle bir dünyaya hazırlamayı ve onları, dünyayı ve Türkiye’yi iyi anlama, içinde bulunulan şartları doğru analiz edebilme yönünde en yeni, güncel bilgi ve bakış açıları ile donatmayı hedeflemektedir.

Her biri diğerlerinden bir şekilde farklı ve kendine özgü yaklaşımlara sahip Ekonomi, Hukuk ve İşletme disiplinlerinin bilgi ve yöntemlerini Uluslararası Ticaret alanının son derece özel ortam ve şartlarını ön plana alarak, olabildiğince uyumlu bir biçimde bir araya getirecek bir formasyon; bölümümüzün öğrencilerimize vermeyi hedeflediği de budur.

Bu hedef doğrultusunda, programlarımız; öğrencilere, sağlam bir teorik temel yanında, uluslararası ticaretin temel kavram ve uygulamalarını, firma, sektör ve ülkeler bazındaki güncel meselelerini, strateji ve politikalar konusundaki yönelimleri gerçek yaşamdan ve uygulamadan örnekler de vererek ayrıntılarıyla açıklamayı, böylece onları bu alanda yeterli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır.

Prof. Dr. Figen YILDIRIM
Bölüm Başkanı

BÖLÜM HABERLERİ
BÖLÜM ETKİNLİKLERİ

FOTOĞRAF GALERİSİ
VİDEO GALERİ
BÖLÜM DUYURULARI
22
Eki
Kampüs Girişlerinde HES Kodu Sorgulaması Hakkında
12
Ağu
ATAMA
9
May
FİNAL SINAVI
8
May
ATAMA