İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
YÖK, Kalite Güvence Sistemi İzleme, Güncelleme ve Yaygınlaştırma Komisyonu

Yükseköğretim Kurulu, Kalite Güvence Sistemi İzleme, Güncelleme ve Yaygınlaştırma Komisyonu, Rektörlükten havale edilen YÖK, YÖK Denetleme Kurulu, YÖKAK ile ilgili yazı ve görevleri izler, güncellemeleri yapar ve gerekli ise Kurum geneline yaygınlaştırır. Bu komisyon Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisiyle bütünleşik bir yapıda Rektörlük bünyesinde çalışır.

 

Komisyon Üyeleri:

Rektör Yardımcısı (Başkan) Prof. Dr. Abdül Halim Zaim
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Borat
Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Necip Şimşek
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Ü. Doç. Dr. Hanifi Parlar
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berk Ayvaz
Genel Sekreter Oğuz Özcan
Strateji Geliştirme Müdürlüğü Engin Çetin
Rektörlük Ofisi Şefi Arif Can Asal

 

Toplantı Tutanakları

KGSGYK.FR.01 Toplantı Tutanak Formu 1

KGSGYK.FR.02 Toplantı Tutanak Formu 2

KGSGYK.FR.03 Toplantı Tutanak Formu 3

KGSGYK.FR.04 Toplantı Tutanak Formu 4

KGSGYK.FR.05 Toplantı Tutanak Formu 5

KGSGYK.FR.06 Toplantı Tutanak Formu 6

KGSGYK.FR.07 Toplantı Tutanak Formu 7

KGSGYK.FR.08 Toplantı Tutanak Formu 8

KGSGYK.FR.09 Toplantı Tutanak Formu 9

KGSGYK.FR.10 Toplantı Tutanak Formu 10

KGSGYK.FR.11 Toplantı Tutanak Formu 11

KGSGYK.FR.12 Toplantı Tutanak Formu 12

KGSGYK.FR.13 Toplantı Tutanak Formu 13

KGSGYK.FR.14 Toplantı Tutanak Formu 14

KGSGYK.FR.15 Toplantı Tutanak Formu 15

 

İletişim Bilgileri: kguvenceizleme@ticaret.edu.tr