İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Yönetim Sistemi Komisyonu

Yönetim Sistemi Komisyonu 4 akademik, 2 idari üyeden oluşmaktadır.

Komisyon, YÖKAK’ın Dereceli Değerlendirme Sistemi (Rubrik) ölçüt ve alt ölçütlerine uygun çalışma usul ve esaslarını gösteren yönergeyi hazırlamak, Dereceli Değerlendirme Sisteminde Yönetim Sistemi ile ilgili ölçüt ve alt ölçütlere uygun faaliyetleri yerine getirmek, Üniversitedeki faaliyetleri etkileyecek olan çeşitli gelişmeleri de dikkate alarak Yönetim Sistemi politikasını güncellemek ve uygulamak, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehlikelere ilişkin görev yönergesini hazırlamak, Üniversite Kalite El Kitabında Komisyonun ilgi alanındaki süreçleri PUKÖ döngüsü ile tanımlamak, Dereceli Değerlendirme Sisteminde yönetim sistemi ile ilgili ölçüt ve alt ölçütlere uygun faaliyetleri yerine getirmek, çalışmaları paydaşlara sunmak, görüşlerini almak ve güncellemek, Rektörlükten gelen İdari Birim çalışmalarını ve Birim Kalite Komisyonu bilgilerini değerlendirmek, geri bildirimler için anketler yapmak ve değerlendirilmek üzere Rektörlüğe sunmak, yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nda Komisyona ait kısımları hazırlamak, yapılan toplantı ve çalışmaları elektronik ortamda saklamak ve öğretim yılı sonunda Rektörlüğe e-rapor olarak vermek yetki ve sorumluluğuna sahiptir.

Komisyon Üyeleri

İşletme Fakültesi – İşletme Prof. Dr. Feyzullah Yetkin
Mühendislik Fakültesi- Mekatronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi M. Alper Özpınar
İşletme Fakültesi – Bankacılık ve Finans Doç. Dr. Ayben Koy
İşletme Fakültesi – İktisat Doç. Dr. Gülçin Tapşın
Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Boyacı
Genel Sekreter Yardımcısı Kağan Köklen
Mali İşler Daire Başkanı-
İnsan Kaynakları Daire Başkanı T.
Necdet Kara

İletişim Bilgileri

yonetimkom@ticaret.edu.tr