İLETİŞİM BİLİMİ VE İNTERNET ENSTİTÜSÜ
Genel Bilgi

İLETİŞİM BİLİMİ VE İNTERNET ENSTİTÜSÜ

ENSTİTÜ MÜDÜRÜNÜN MESAJI

Prof. Dr. Füsun ALVER, Müdür

Lisansüstü öğrenim sürecinde öğrencilerimizin araştırmaya yöneltilmesini odak noktasına yerleştiren Enstitümüz; İletişim Bilimi ve İnternet çalışmalarında, eksikliği belirlenen yeni teorik perspektiflerin ve araştırma metodolojisinin geliştirilmesi, disiplinlerarası araştırma formlarının ortaya konulması ve bilginin üretiminin geliştirilerek gereksinim duyulan alanlarda uygulanmasını amaçlamaktadır. “İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü”nde araştırmalar; iletişim ve medya teknolojisi alanlarındaki yeniliğe ve gelişmeye açık bir yapı içinde gerçekleştirilmekte ve incelemelerin merkezine ağırlıklı olarak bireysel, kurumsal ve kitle iletişim süreçlerinin analizi, internet araştırmaları, dijital sosyal ağlar, sosyal medya ve uluslararası karşılaştırmalı iletişim yerleştirilmektedir.

“İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü”nün ülkemizde, iletişim bilimi ve özellikle internet araştırmalarının geliştirilmesi ve uluslararasılaşması sürecine katkıda bulunması öngörülmektedir. Enstitü, yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel ortaklıkların kurulmasına odaklanmakta; bilim alanında  işbirliği ve projelerin geliştirilmesine yönelmektedir. Çalışmalarına yeni başlayan Enstitümüz, uluslararası yöneliminin yanında araştırma projelerinin geliştirilmesini de hedeflemektedir.

Enstitü Müdürü İletişim Bilgisi: falver@ticaret.edu.tr

İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Kitapçığı

ENSTİTÜ HABERLERİ
ENSTİTÜ ETKİNLİKLERİ

FOTOĞRAF GALERİSİ
VİDEO GALERİ
ENSTİTÜ DURULARI
17
Kas
İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Kolokyumları
26
Eki
İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Vize Sınav Takvimi
6
Eyl
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora Mülakatı
6
Eyl
Kurumsal İletişim Tezli Yüksek Lisans Mülakatları
4
Eyl
Medya ve İletişim Çalışmaları Mülakatları