TR EN

Engelli Öğrenci Birimi

Engelsiz İstanbul Ticaret Üniversitesi

Amaç    
  • İstanbul Ticaret Üniversitesinde bulunan engelli öğrencilerin ve personelin engelsiz yaşamını sağlamaya yardımcı olmak.
  • İstanbul Ticaret Üniversitesini engelli öğrencilerin ilk sırada tercih edecekleri bir üniversite durumuna getirmek.
Hedef
  • Engellilerin karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeler yapmak.
Görevler
  • Engelli olan öğrencilerin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için hem engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak hem de engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere yönelik uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında kararlar almak.
  • Engelliler ve engellerin giderilmesi ile ilgili akademik ve idari personel ve öğrencilere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.
  • Engelliler ve engellerin kaldırılması ile ilgili program ve projeler geliştirmek.
  • Seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
  • Engelliler ve engellerin kaldırılması ile ilgili kitapcık ve broşürler hazırlayarak dağıtmak.
  • İletişimde web sitesi kullanımını yaygın hale getirmek.