TR EN

Vizyon, Misyon ve Değerler

Vizyon

Eğitimde ve araştırmada öncülüğüyle iş dünyasını ve toplumu yönlendiren, ülkemizin ve dünyanın dönüşümüne katkıda bulunan bir üniversite olmaktır.

Misyon

Değişen dünyamızın ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veren, öncü akademik araştırmalar, uygulamalar ve bilgi üreten, paydaşlarına ve topluma katkı sunan bir üniversite olarak; girişimci, lider, yetkin, özgür düşünen, adil davranan, sorumluluk üstlenen, ahlaki değerleri benimsemiş, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış bireyler yetiştirmektir.

Değerler

 • Millî ve yerli
 • Değerlere saygılı
 • Lider
 • Girişimci
 • Yenilikçi
 • Değişimde öncü
 • Rekabetçi
 • Bilim odaklı
 • Şeffaf
 • Öğrenci odaklı
 • Paydaş odaklı
 • Sektör odaklı
 • İnsan odaklı
 • Adil
 • Farklılıklara saygılı
 • Topluma değer üreten
 • Analitik düşünen
 • Fark oluşturan
 • Sosyal sorumluluklarının bilincinde
 • Özgün
 • Katılımcı
 • Samimi
 • Sürdürülebilirlik odaklı