İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Vizyon ve Misyon
Vizyon

Bilgi ve teknoloji çağının gerekliliği olan disiplinler arası çalışmaları bünyesinde yürütebilen; akademik özgürlüğü koruyarak ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlerde aktif ve belirleyici olarak yer alan, her düzeyde saygınlığı kabul edilmiş, 21. Yüzyılın gerekliliklerine sahip, eleştirel düşünen, teorik ve pratik bilgilerle donatılmış, etik değerleri olan mezunlar vererek önde gelen akademik kurumların içinde yer almaktır.

Diğer bir ifadeyle, vizyonumuz öğrencilerine kaliteli farklılık kazandıran, iş dünyasına ve topluma ihtiyaçlarına uygun katma değer sunan araştırma ve projeler üreten, küresel paydaşlara hitap edebilen üniversite olmaktır.
 
Misyon

Ülkemizin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen, kendisini küresel yönelimlere süratle uyarlayabilen; yerel ve evrensel ahlaki değerlere sahip, girişimci, üretken ve nitelikli olarak yetiştirdiği insan gücüne hür ve adil davranmayı ve sorumluluk üstlenebilmeyi öğreten çağdaş bir üniversite olmaktır. Öğrencilerimize çağdaş bilgi ve beceri kazandırmak, öncü araştırmalar ve profesyonel uygulamalar gerçekleştirmek, özel ve kamu sektörünün sorunlarına çözüm üretmek, bireysel ve toplumsal refah ve mutluluğa katkı sağlamak misyonumuzun somut yansımaları olarak ön plana çıkmaktadır..