İstanbul Ticaret Üniversitesi Facebook İstanbul Ticaret Üniversitesi Twitter İstanbul Ticaret Üniversitesi Instagram İstanbul Ticaret Üniversitesi LinkedIn İstanbul Ticaret Üniversitesi Youtube
Rektörün Mesajı

Üniversitemizin değerli mensupları;

19 Ocak 2023 tarihinden itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Rektör olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Mütevelli Heyetimizin değerli üyelerine, şahsımı bu göreve layık gördükleri için şükranlarımı sunmak isterim.

Bildiğiniz üzere günümüz küresel dünyasında üniversiteler arasında yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabette var olabilmek için üniversitelerin verili bilgiyi aktaran kurumlar olmaktan çıkıp evrensel bilgi üretimine katkı sağlayan merkezler haline gelmesi gerekir. Bununla birlikte, üniversitelerin eğitim süreçlerini şeffaflık, liyakat ve katılımcılık ilkeleri üzerine bina ederek küresel standartlarda öğrenci yetiştirmesi büyük önem taşımaktadır. Üniversitelerin bu iki alanda da iddialı olması için toplum ve sanayi işbirliğini geliştirerek üretilen bilimsel bilgiyi teknik bilgiye ve pratik yarara dönüştürmesi kaçınılmaz bir zarurettir. Üniversitelerin ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine ve küresel sistem içinde iddialı bir konuma gelmesine katkısı bu değerler üzerinden olacaktır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi yönetimi olarak liyakat, şeffaflık ve katılımcı yönetim ilkelerini işleterek akademik ve idari personelimizle birlikte üniversitemizi evrensel bilgi üretimi, eğitim-öğretim süreçleri ve toplum-sanayi işbirliği konularında iddialı ve başa güreşen bir noktaya taşıma çabası içinde olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerimi İstanbul Ticaret Üniversitesinin değerli mensuplarıyla paylaşarak, akademik ve idari tüm personelimize başarılar dilerim.

Prof. Dr. Ömer TORLAK
Rektör Vekili